Menu

Patron parafii św. Wojciech

Garść Informacji

Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha w Margoninie obejmuje miasto Margonin i okoliczne wsie: Dębiniec, Karolinka, Klotyldzin, Konary, Kowalewo, Lipiniec, Lipiny /kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego/, Marcinek, Margońska Wieś, Młynary, Nowy Młyn, Piłka, Rutki, Studźce, Sułaszewo i Sypniewo. Kościół i dom parafialny znajdują się przy ul. Kościelnej 8. Parafia należy do dekanatu Chodzieskiego w Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. Pierwszy kościół pw. św. Wojciecha zbudowano w Margoninie na przełomie XII I XIII wieku. W tym ostatnim stuleciu została erygowana parafia. Obecny kościół wzniesiono w latach 1753-1755, konsekrowany w 1901 roku.

Modlitwa do MB Pocieszenia

Matko Najświętsza, na tym miejscu wsławiona łaskami, co tak często wypraszałaś u Boga chorym zdrowie, ociemniałym wzrok, głuchym słuch, niedowiarkom wiarę, a wszystkim miłość Bożą. Racz i nam przyjść z pomocą. Wyjednaj nam doskonałe nawrócenie, zdrowie duszy i ciała, siły do pracy, wytrwanie w dobrym, śmierć szczęśliwą i te łaski, które są nam najbardziej potrzebne, a o które z ufnością błagamy. Święta Matko Pocieszenia nie opuszczaj nas, błogosław nam, naszym rodzinom, naszemu miastu, naszej Ojczyźnie. O to proszą Cię Twoi niegodni czciciele.  

 

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Święta

Piątek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni

WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA

PREMIERA RP Z DNIA 7.11.2020 R.

NA LITURGII MOŻE JEDNORAZOWO PRZEBYWAĆ:

W MARGONINIE 31 OSÓB

W LIPINACH 15 OSÓB

ZACHĘCAMY DO PRZYJMOWANIA KOMUNI ŚWIĘTEJ W DZIEŃ POWSZEDNI.

 

MSZA W INTENCJI ŚP. KS. BPISKUPA BOGDANA WOJTUSIA

 

W sobotę 24 października o godz. 9.00 w naszym Kościele, zostanie odprawiona msza św. w intencji zmarłego ks. bp. Bogdana Wojtusia. Po Eucharystii zapalimy znicze i złożymy kwiaty przy krzyżu misyjnym. Ks. Biskup wielokrotnie posługiwał w Margoninie: bierzmował tysiące młodych naszej parafii, błogosławił małżonkom jubilatom wygłosił wiele poruszających homilii i poświęcił naszą nową plebanię. Zawsze był nam życzliwy - wyraźmy to w sobotę we wspólnej modlitwie.


 

We wtorek 20 października w godzinach południowych w wieku 83 lat zmarł bp. senior Bogdan Wojtuś, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej.  

XX DZIEŃ PAPIESKI

W tym roku nieco inaczej niż zwykle przeżyliśmy dzień papieski w naszej parafii. Hasło "Totus Tuus", które przyświecało temu wydarzeniu skłoniło nas do przypomnienia najważniejszych słów które święty papież skierował do Polaków. Podczas każdej mszy świętej w tę niedzielę posłuchaliśmy naszego świętego rodaka jeszcze raz, który mówił o solidarności, bratniej miłości i świętości. Choć słowa te wypowiedziane zostały wiele lat temu, nic nie staciły w swej ważności. Po każdej Eucharystii można było wesprzeć duchowy pomnik św. Jana Pawła II, jakim jest fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wspierająca biedną zdolną młodzież w procesie kształcenia.

USTANOWIONO NOWYCH 7 LEKTORÓW W NASZEJ PARAFII


W niedzielę 4 października podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 17.oo, ks. Wikariusz pobłogosławił 7 ministrantów do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Życzymy im by swoją funkcję pełnili jak najgorliwiej. 


„Lektora ustanawia się dla spełnienia funkcji, która jest jego funkcją właściwą, tzn. dla czytania słowa Bożego w czasie zgromadzenia liturgicznego (nie zaś Ewangelii), w czasie Mszy św. i innych obrzędów świętych, a w razie braku kantora może on recytować psalm między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej, jeśli nie ma diakona lub kantora, kierować śpiewem i uczestnictwem wiernych, przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Może też - jeśli zachodzi potrzeba - odpowiednio przygotować innych wiernych, by potem - na mocy czasowego zlecenia - czytali Pismo św. podczas czynności liturgicznych. Aby zaś w sposób bardziej właściwy i doskonały spełniał te funkcje, powinien on ustawicznie rozważać Pismo św.

Lektor, świadomy przyjętego obowiązku, powinien dokładać starań i stosować wszystkie odpowiednie sposoby dążąc do coraz większej i żywszej miłości oraz znajomości Pisma św., przez co stanie się doskonalszym uczniem Pana”.


Źródło: Paweł VI List apostolski „Ministeria quaedam”

Ceremoniarz – osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest dbałość o przebieg liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebrą. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach. Funkcję tę może sprawować ministrant lub duchowny.

 

W czasie liturgii ceremoniarz zwraca się do jej uczestników komendami wydawanymi po łacinie. Jeżeli wymagają tego okoliczności (na przykład istnieje obawa przed niezrozumieniem), zamiast przyjętych łacińskich komend ceremoniarz komunikuje się z celebransem i pozostałymi uczestnikami liturgii w języku zrozumiałym dla wszystkich. Podczas liturgii zajmuje miejsce w pobliżu celebransa.

 

W naszej diecezji istnieje Archidiecezjalna Szkoła Ceremoniarzy którą niegdyś zapoczątkował ks. Proboszcz Rafał Wnuk, będąc jeszcze proboszczem w Słupcy. Kiedy Szkołę tą przejęły władze centralne diecezji, przez kilka lat współprowadził ją nasz ks. wikariusz, będąc jeszcze wówczas klerykiem seminarium.

 

Po ukończeniu tej szkoły kandydaci zostają przedstawieni biskupowi, który udziela im uroczystego błogosławieństwa do wykonywania tej posługi. W tym roku Patryk i Jakub dołączyli do grupy ceremoniarzy, do ich grona włączył ich J.E. ks. bp. Krzysztof Wętkowski. W naszej parafii jest ich aż pięciu. Niech gorliwość o piękno liturgii towarzyszy im wszystkim dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.

Dzisiaj jest

piątek,
27 listopada 2020

(332. dzień roku)

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ W PARAFII

 

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

NOWYCH LEKTORÓW

 

 

DOŻYNKI ARCHIDIECEZJALNE

I ODPUST KU CZCI

MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

 

 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

I PROCESJA

 

 

św. Krzysztofa

 

 

WYCIECZKA

MINISTRANTÓW

 

 

SŁUGA BOŻY

KARD. STEFAN WYSZYŃSKI

BEATFIKACJA 

 

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1586026