Menu

Patron parafii św. Wojciech

Garść Informacji

Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha w Margoninie obejmuje miasto Margonin i okoliczne wsie: Dębiniec, Karolinka, Klotyldzin, Konary, Kowalewo, Lipiniec, Lipiny /kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego/, Marcinek, Margońska Wieś, Młynary, Nowy Młyn, Piłka, Rutki, Studźce, Sułaszewo i Sypniewo. Kościół i dom parafialny znajdują się przy ul. Kościelnej 8. Parafia należy do dekanatu Chodzieskiego w Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. Pierwszy kościół pw. św. Wojciecha zbudowano w Margoninie na przełomie XII I XIII wieku. W tym ostatnim stuleciu została erygowana parafia. Obecny kościół wzniesiono w latach 1753-1755, konsekrowany w 1901 roku.

Modlitwa do MB Pocieszenia

Matko Najświętsza, na tym miejscu wsławiona łaskami, co tak często wypraszałaś u Boga chorym zdrowie, ociemniałym wzrok, głuchym słuch, niedowiarkom wiarę, a wszystkim miłość Bożą. Racz i nam przyjść z pomocą. Wyjednaj nam doskonałe nawrócenie, zdrowie duszy i ciała, siły do pracy, wytrwanie w dobrym, śmierć szczęśliwą i te łaski, które są nam najbardziej potrzebne, a o które z ufnością błagamy. Święta Matko Pocieszenia nie opuszczaj nas, błogosław nam, naszym rodzinom, naszemu miastu, naszej Ojczyźnie. O to proszą Cię Twoi niegodni czciciele.  

 

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Święta

Sobota, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Oktawa Bożego Ciała - nowenna

 

                Litania do Przenajświętszego Sakramentu

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny, zmiłuj się nad nami

Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił,

Jezu, utajony Boże i Zbawicielu,

Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza,

Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza,

Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych,

Jezu, niewinny Baranku Boży,

Jezu, Chlebie Anielski,

Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy,

Jezu, przymierze miłości i pokoju,

Jezu, źródło łask wszelkich,

Jezu, pociecho zasmuconych,

Jezu, ucieczko grzesznych,

Jezu, wspomożycielu słabych i Obarczonych,

Jezu, lekarzu chorych,

Jezu, pokarmie w godzinie śmierci,

Jezu, szczęśliwości wybranych,

Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania.

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.

Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, zachowaj nas Panie

Od wszelkich pożądliwości ciała,

Od pożądliwości oczu,

Od wszelkiej pychy,

Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu,

Od wszelkiej lekkomyślności umysłu,

Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim,

Od grzechu każdego,

Od śmierci wiecznej.

Przez najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas Panie

Przez gorzką mękę i śmierć Twoją,

Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu,

Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał,

Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił,

Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył.

My, grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie

Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył,

Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci, się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył,

Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył,

Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył,

Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył,

Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił,

Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył,

Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył,

Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył,

Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył,

Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył,

Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył,

Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył,

Abyś nas wysłuchać raczył, Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

 V. O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona.

R. Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa.

 Módlmy się: Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę męki Swojej w cudownym Sakramencie, racz nam dać, błagamy, iżbyśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych, przyjmowali i świętością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje, Królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

................................................................................................. 

 

Litania do Najświętszego Sakramentu

Kyrie elejson. Christe, elejson. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże,   zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba,

Boże ukryty i Zbawicielu,

Pszenico wybranych,

Hostio święta,

Hostio żywa,

Hostio Bogu przyjemna,

Pokarmie Aniołów,

Manno ukryta,

Ofiaro czysta,

Ofiaro nieustająca,

Baranku bez skazy,

Ołtarzu najczystszy,

Pokarmie i uczto,

Kielichu błogosławieństwa,

Kapłanie i Ofiaro,

Tajemnico wiary,

Sakramencie pobożności,

Więzi miłości,

Pamiątko cudów Bożych,

Chlebie nadprzyrodzony,

Bezkrwawa Ofiaro,

Najświętsze i najwznioślejsze misterium,

Boskie lekarstwo nieśmiertelności,

Najpotężniejszy fundamencie łask,

Wzniosły i czcigodny Sakramencie,

Ofiaro najświętsza ze wszystkich,

Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Niebiańskie lekarstwo, chroniące nas przed grzechami,

Najświętsza Pamiątko Męki Pańskiej,

Cudzie zadziwiający ponad wszystko,

Darze przekraczający wszelką pełnię,

Szczególna pamiątko Bożej miłości,

Nieskończona skarbnico Bożych bogactw,

Budzący bojaźń i ożywiający Sakramencie,

Umocnienie dusz świętych, Najsłodsza uczto, w której posługują Aniołowie,

Prawdziwa Ofiaro przebłagalna za żywych i umarłych,

Pokarmie na drogę dla umierających w Panu,

Zadatku przyszłej chwały,

Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie,

Od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Twojej,

Od pożądliwości ciała,

Od pożądliwości oczu,

Od pychy tego świata,

Od wszelkiej okazji do grzechu,

Przez Twoje pragnienie spożywania Paschy z uczniami,

Przez największą pokorę, z jaką obmyłeś uczniom nogi,

Przez najgorętszą miłość, z którą ustanowiłeś ten Boski sakrament,

Przez Twoją drogocenną Krew, którą pozostawiłeś nam na ołtarzu,

Przez pięć ran Twojego Najświętszego Ciała, które dla nas przyjąłeś,

Prosimy Cię my, grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie,

Prosimy Cię, abyś wzmocnił w nas i zachował wiarę, cześć i nabożeństwo do tego przedziwnego sakramentu,

Prosimy Cię, abyś doprowadził nas poprzez szczerą spowiedź do częstego przyjmowania Eucharystii,

Prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkich błędów, wiarołomstwa i ślepoty serca,

Prosimy Cię, abyś nam udzielił drogocennych i niebiańskich owoców tego Najświętszego Sakramentu,

Prosimy Cię, abyś tym niebiańskim pokarmem na drogę umocnił nas w godzinę śmierci.

Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

 Módlmy się     Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciał i Krwi Twojej,

abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wielki Post

Litania o Męce Pańskiej

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu, za trzydzieści srebrników sprzedany, zmiłuj się nad nami!

Jezu, trzykrotnie do Ojca się modlący,

Jezu, krwawy pot wylewający,

Jezu, przez Anioła umocniony, 

Jezu, od Judasza pocałowaniem wydany,

Jezu, pojmany i związany, 

Jezu, przed Annasza i Kajfasza stawiony,

Jezu, przez fałszywych świadków oskarżony,

Jezu, na śmierć osądzony, 

Jezu, oplwany i policzkowany,

Jezu, po trzykroć przez Piotra zaprzany,

Jezu, od Heroda i żołnierzy jego wyśmiany,

Jezu, w białą szatę przyodziany,

Jezu, nad Barabasza pogardzony,

Jezu, przed Piłatem niesłusznie oskarżony,

Jezu, okrutnie biczowany,

Jezu, cierniem koronowany,

Jezu, od żołnierzy oplwany,

Jezu, na śmierć krzyżową osądzony,

Jezu, krzyż ciężki dźwigający,

Jezu, do krzyża gwoździami przybity,

Jezu, z niezbożnymi łotry ukrzyżowany,

Jezu, żółcią i octem napawany,

Jezu, za krzyżujących modlący się,

Jezu, łotrowi raj obiecujący,

Jezu, Matkę swą Janowi św. polecający,

Jezu, do Ojca o ratunek wołający,

Jezu, duszę w ręce Boga Ojca oddający,

Jezu, konający i za nas umierający,

Jezu, włócznią po śmierci przebity,

Jezu, z krzyża złożony i pogrzebiony,

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Panie

Od wszystkiego złego, wybaw nas, Panie

Przez ciężką mękę swoją, wybaw nas, Panie

Przez śmierć i krew najświętszą Twoją, wybaw nas, Panie

Panie Przez miłość, którąś nas ukochał, wybaw nas, Panie

Przez boleść Matki Twojej pod krzyżem stojącej, wybaw nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Wielkie ciemności się stały, gdy tłuszcza ukrzyżowała Jezusa, a około godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim: Boże mój; Boże mój! Czemuś mnie opuścił?

Ojcze nasz...

W.  Jezus Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci.

O.  Śmierci krzyżowej.

          LITANIA DO KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

O święty Krzyżu, broń nasO błogosławiony Krzyżu,

O cudowny Krzyżu,

O Krzyżu, drzewo życia,

Drzewo uznania dobrego,

Ozdobo całego chrześcijaństwa,

Narzędzie naszego Odkupienia,

Źródło wszelkiego błogosławieństwa,

Pociecho wszystkich strapionych,

Postrachu złych duchów,

Katedro cierpliwości,

Obrono chrześcijan,

Kluczu do Królestwa Niebieskiego,

Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach,

Nadziejo grzeszników,

Światło sprawiedliwych,

Odpoczynku doskonałych,

Pociecho cierpiącego Kościoła,

Chwało zwycięskiego Kościoła

Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia,

Radości Apostołów,

Korono Męczenników,

Wesele Wyznawców,

Tarczo Dziewic,

Zadatku wiecznej szczęścia,

Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotowałeś,

Krzyżu Święty, któryś godny był nosić Zbawiciela świata,

Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonaną  została,

Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu,  zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste, któryś  cierpiałeś hańbę krzyża,      

Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej,

Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu  za grzechy nasze zapłacił,

Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany  przybiłeś do Krzyża,

Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana,

Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych,

Jezu, Kapłanie, któryś przez własną krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał,

Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od grzechu wszelkiego, wybaw nas, Jezu.

Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego,

Od wiecznego potępienia,

Od bojaźni śmierci,

Przez Krzyż Twój święty,

Przez pięć ran Twoich,

Przez krew Twoją,

Przez śmierć Twoją,

My, grzeszni, Ciebie prosimy,  wysłuchaj nas, Jezu.

-Abyśmy zawsze byli prawdziwymi  miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

-Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Twoim świętym,   Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

-Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich   niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy  świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

Chryste, usłysz nas. -  Chryste, wysłuchaj nas.

Zmiłuj się nad nami, Panie. - Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.- I daj nam swoje zbawienie.

Módlmy się.  Wszechmogący Boże, Syn twój, posłuszny Twojej woli, poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jego owoce w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Nowenna na Ofiarowanie Pańskie 2016r.

Nowenna na Ofiarowanie Pańskie – od 24.01.2016r.

Koronka do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wierzę w Boga…

      Niech będzie błogosławione imię Maryi Najświętszej Królowej nieba i ziemi - Niepokalanie Poczętej / 1

 

  O Maryjo bez grzechu poczęta

       - módl się za nami i za całym światem  /10

   O Maryjo bez grzechu poczęta

       - bądź zawsze z nami i z całym światem / 3

 

Litania na Ofiarowanie Pańskie

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.

Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

Kyrie, eleison; Chryste, eleison; Kyrie, eleison.

O Maryjo, która poddałaś się prawu oczyszczenia przepisanemu w Prawie, módl się za nami.

O Maryjo, która z Twoim Synem i Józefem udałaś się w drogę do Jeruzalem

O Maryjo, któraś Syna Twego przedstawiła i ofiarowała w świątyni.

O Maryjo, któraś parę gołąbków na ofiarę przyniosła.

O Maryjo, któraś Syna wykupiła.

O Maryjo, którą Symeon pozdrowił i błogosławił.

O Maryjo, któraś Dziecię Twoje na ręce Symeona złożyła.

O Maryjo, któraś przysłuchiwała się słowom Symeona.

O Maryjo, któraś słyszała bolesne przepowiadania sprawiedliwego starca.

O Maryjo, którą ucieszyły słowa pochwalne prorokini Anny.

O Maryjo, najczystsza Dziewico.

O Maryjo, niepokalana Panno oraz Matko.

Od ducha pychy i wyniosłości, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od sprzeciwiania się przykazaniom Bożym,

Przez Twoje całego życia posłuszeństwo,

Przez Twoją pokorę.

My grzeszni - prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyśmy zawsze pamiątkę Syna Twego Boskiego w sercu zachowywali

Abyśmy w szczęściu zuchwałości, a w nieszczęściu rozpaczy się nie poddawali

Abyśmy także w godzinę śmierci, jak Symeon, w pokoju z tego świata zejść mogli

Abyśmy po śmierci, w Kościele wiecznej chwały przedstawieni być mogli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen.

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.

Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,

Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,

Jezu, Kapłanie wielki,

Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,

Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,

Jezu, Kapłanie naszego wyznania,

Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,

Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,

Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,

Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,

Jezu, Kapłanie wierny,

Jezu, Kapłanie miłosierny,

Jezu, Kapłanie dobroczynny,

Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,

Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,

Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,

Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,

Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,

Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,

Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją,

Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,

Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,

Jezu, Ofiaro święta,

Jezu, Ofiaro niepokalana,

Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,

Jezu, Ofiaro przejednania,

Jezu, Ofiaro uroczysta,

Jezu, Ofiaro chwały,

Jezu, Ofiaro pokoju,

Jezu, Ofiaro przebłagania,

Jezu, Ofiaro zbawienia,

Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,

Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,

Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,

Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.      

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.

Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,

Od grzechu świętokradztwa,

Od ducha niepowściągliwości,

Od pogoni za pieniądzem,

Od wszelkiej chciwości,

Od złego używania majątku kościelnego,

Od miłości świata i jego pychy,

Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,

Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,

Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,

Przez Twego kapłańskiego ducha,

Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,

Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,

Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,

Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,

Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,

Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,

Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,

Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,

Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy

Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,

Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,

Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,

Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 

MÓDLMY SIĘ Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego.   Amen.

................................................................................................................................

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Nowennę odmawia się w dniach 16-24 grudnia      

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny                                                                                                                                                                       Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.                                                                                                                                                                                                                      Dzień 1 (16 grudnia)Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna.                   Modlitwa: Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki. Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.

/Litania do Dzieciątka Jezus lub do Imienia Jezus i Modlitwa na zakończenie/

Dzień 2 (17 grudnia) Patrząc na nóżki Bożego Dzieciątka zastanówmy się, ile kroków będą musiały uczynić dla naszego zbawienia. One nam wyznaczą drogę sprawiedliwości i prawdy, a wyznaczą ją krwawym śladem. Prośmy gorąco Boże Dzieciątko, abyśmy umieli chodzić Jego śladami. Modlitwa: O maleńki Jezu, drżący z zimna na twardym sianie, jakże wielkie umęczenie Cię czeka! Jakże się utrudzisz, szukając po drogach tego świata zbłąkanej owieczki - biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu, przytulić się całym sercem do Twoich świętych stóp. Daj, abyśmy, oblewając je łzami skruchy, wyprosili sobie łaskę naśladowania Ciebie, a idąc Twymi śladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze świętymi Twymi na wieki. Amen.

 Dzień 3 (18 grudnia)

Uczcijmy święte rączki Boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te Boskie rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu.

Modlitwa

Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy, błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.

Dzień 4 (19 grudnia)

Boskie usta Dzieciątka Jezus zamykają w sobie słowa życia, prawdy i mądrości przedwiecznej, oddają doskonałą chwałę Bogu Ojcu i miłosiernie ogłaszają przebaczenie grzesznikom. One mają kiedyś ogłosić błogosławieństwo wybranym, a wieczne potępienie

odrzuconym. Boże Dziecię zwiastuje przez aniołów "pokój ludziom dobrej woli", a naszym ustom jakże nieraz trudno wymówić słowa przebaczenia, jakże często sieją one niepokój, a może powodują ból.

Modlitwa

O Najświętsze Dzieciątko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się splamić grzesznymi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.

 Dzień 5 (20 grudnia)

Z jak wielką miłością spoglądają na nas oczy Dzieciątka Jezus. One cieszą się wszystkim, co dobrego widzą w naszym życiu, a rzewnie płaczą nad naszymi grzechami. Oddajmy Dzieciątku nasze oczy, byśmy już nigdy nie obrażali Go wzrokiem, lecz jak najczęściej spoglądali na to, co nasze serce podnosi do Boga.

Modlitwa

O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twej Boskiej chwały w niebie. Amen.

 Dzień 6 (21 grudnia)

Uszy Boskiego Dzieciątka łaskawie wysłuchują modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewnętrzny słuch naszego serca, abyśmy odwracając się od zdradliwych podszeptów świata, ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli usłyszeć natchnienia łaski. Szanujmy ten Boży głos w naszych sercach i wypełniajmy jego nakazy.

Modlitwa

O Boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy, uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując           je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen.

Dzień 7 (22 grudnia)

Główka Dzieciątka Bożego spoczywa na sianie, a przecież jest to Głowa Ciała Mistycznego - Kościoła, którego jesteśmy członkami. Z tej Najświętszej Głowy spływa na nasze dusze rosa Bożej łaski dająca nam życie. Starajmy się żyć w ścisłym zjednoczeniu z tą Boską Głową, naśladujmy Pana Jezusa ze wszystkich sił, abyśmy jak najbardziej upodobnili się do Niego.

Modlitwa

Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła - Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty" i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.

 Dzień 8 (23 grudnia)

Uwielbiajmy Najświętszą Duszę Dzieciątka Jezus, jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęćmy Boskiemu Dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym Jego mieszkaniem.

Modlitwa

O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski, i zjednoczyła ją ze Słowem Przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze Dziecię Jezu, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nadprzyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać z Apostołem: "Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus". O Jezu, Życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen.

 Dzień 9 (24 grudnia)

Trójca Święta dała Dzieciątku Jezus najwyższą królewską władzę, lecz Ono chce królować nad nami swoją niewinnością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszelkiemu stworzeniu najwyższą wolę Ojca. Przygotujmy się na przyjęcie naszego Króla. Poddajmy się Jego panowaniu i starajmy się we wszystkim spełniać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczynić z nas czystą i przyjemną ofiarę Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa

Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest twoim tronem, stajenka - pałacem, pieluszki - płaszczem królewskim, a dworzanami - pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa.

Amen.

Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Dzieciątko Jezus, usłysz nas.

Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,

Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,

Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,

Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,

Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,

Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,

Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,

Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,

Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,

Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Od złości światowej,

Od pożądliwości ciała,

Od pychy żywota,

Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko

Przez chwalebne objawienie się Twoje,

Przez ofiarowanie się Twoje,

Przez niewinność Twoją,

Przez prostotę Twoją, Przez posłuszeństwo Twoje,

Przez łagodność Twoją,

Przez pokorę Twoją,

Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

P: Będę się radował w Panu.

W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

 Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. W: Amen

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie, eleison.  Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Jezu, usłysz nas.  Jezu, wysłuchaj nas.  

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

Jezu, odblasku Ojca,  

Jezu, jasności światła wiecznego,

Jezu, królu chwały,

Jezu, słońce sprawiedliwości,

Jezu, Synu Maryi Panny,

Jezu najmilszy,

Jezu przedziwny,

Jezu, Boże mocny,

Jezu, Ojcze na wieki,

Jezu, wielkiej rady zwiastunie,

Jezu najmożniejszy,

Jezu najcierpliwszy,

Jezu najposłuszniejszy,

Jezu cichy i pokornego serca,

Jezu, miłośniku czystości,

Jezu, miłujący nas,

Jezu, Boże pokoju,

Jezu, dawco żywota,

Jezu, cnót przykładzie,

Jezu, pragnący dusz naszych,

Jezu, Boże nasz,

Jezu, ucieczko nasza,

Jezu, Ojcze ubogich,

Jezu, skarbie wiernych,

Jezu, dobry pasterzu,

Jezu, światłości prawdziwa,  

Jezu, mądrości przedwieczna,

Jezu, dobroci nieskończona,

Jezu, drogo i życie nasze,

Jezu, wesele Aniołów,

Jezu, królu Patriarchów,

Jezu, mistrzu Apostołów,

Jezu, nauczycielu Ewangelistów,

Jezu, męstwo Męczenników,

Jezu, światłości Wyznawców,

Jezu, czystości Dziewic,

Jezu, korono Wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw,  przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw,  wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego,  wybaw nas, Jezu.

Od grzechu każdego,  wybaw nas, Jezu.

Od gniewu Twego,

Od sideł szatańskich,

Od ducha nieczystości,

Od śmierci wiecznej,

Od zaniedbania natchnień Twoich,

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Dziecięctwo Twoje,

Przez najświętsze życie Twoje,

Przez trudy Twoje,

Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,

Przez krzyż i opuszczenie Twoje,

Przez omdlenie Twoje,

Przez śmierć i pogrzeb Twój,

Przez Zmartwychwstanie Twoje,

Przez Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,

Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu.

Przez chwałę twoją, wybaw nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,

Jezu  Jezu, usłysz nas.  Jezu, wysłuchaj nas.

 Módlmy się:  Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone;" - daj nam, prosimy, uczucie Twej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.  Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Swej opieki tym, których utwierdzasz w Swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.                                                                                              

Litania Loretańska                                                                            

 Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła, 

Matko łaski Bożej, 

Matko miłosierdzia,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo Duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo Różańca świętego,

Królowo rodziny Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  

W ciągu roku:   K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

W okresie Adwentu:

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W.: I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się: Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, + spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, + w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen. 

W okresie Narodzenia Pańskiego: 

K.: Po narodzeniu, Panno, nienaruszona zostałaś.

W.: Bogurodzico, przyczyń się za nami. 

Módlmy się: Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, + spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, + przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. W.: Amen.

Każdego dnia w sierpniu odmawiamy.

Koronka do Maryi, Matki Miłosierdzia

Na początku:  

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza one miłosierne oczy Swoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony Owoc Żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż.  O łaskawa , o litościwa, o słodka Panno Maryjo.       

Na dużych paciorkach:

Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci.         

Na małych paciorkach:

Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam Miłosierdzie u Syna swojego. 

Na zakończenie:

Otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza Matko, szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiekuistej. Amen.

 

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Chryste eleison, Chryste eleison.

Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.

Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami

Matko miłosierdzia,

Matko litości i łaski,

Matko ofiarności i dobroci,

Matko poświęcenia i służby,

Wszechmocy błagająca,

Szafarko Bożego miłosierdzia,

Ucieczko grzeszników i winowajców,

Wspomożycielko głodnych i spragnionych,

Schronienie bezdomnych i tułaczy,

Opiekunko ubogich i uciśnionych,

Obrończyni wdów i sierot,

Drogowskazie błądzących i zagubionych,

Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,

Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,

Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,

Ostojo cierpiących i konających. 

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.

Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.

Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, - wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,

Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie, 

Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością, - wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści, - wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,

Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,

Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,

Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,

Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,

Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam,

Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.

W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie. 

Módlmy się:  Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Nowenna przed Przemienieniem Pańskim - od 28 lipca do 5 sierpnia 2015r.

Nowenna przed Przemienieniem Pańskim /28.07. – 5.08./

Litania do Przemienienia Pańskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.                                                                                                                                                                            Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!                                                                                                                                                                              Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata Boże,                                                                                                                                                                                      

Duchu święty Boże, Święta Trójco jedyny Boże,                                                                                                                                                              

Jezu, przy wcieleniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami                                                                                                                                       

Jezu, Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą prowadzący,                                                                                                                              

Jezu, którego twarz zajaśniała jak słońce,                                                                                                                                                                          

Jezu, którego szaty stały się białe, jak śnieg,                                                                                                                                                                      

Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu ze świata rozmawiający,                                                                                                                                        

Jezu, którego jasny obłok zasłonił przed uczniami,                                                                                                                                                              

Jezu, któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny,                                                                                                                                                          

Jezu, który przykazałeś apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia aż po Twoim zmartwychwstaniu,                                                                                        

Jezu, na mękę Twoją z góry Tabor zstępujący,                                                                                                                                                                  

Jezu, w Najświętszym Sakramencie przemieniony,                                                                                                                                                            

Jezu, chleb i wino w Ciało i Krew pod postaciami sakramentalnymi przemieniający,                                                                                                              

Jezu, pokarmie najświętszy, który dajesz życie,                                                                                                                                                                

Jezu, przy męce Twojej przemieniony,                                                                                                                                                                              

Jezu, przy śmierci Twojej okrutnie przemieniony,                                                                                                                                                              

Jezu, przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony,                                                                                                                                                          

Jezu, który przemieniony w ogrodnika ukazałeś się płaczącej Magdalenie,                                                                                                                            

Jezu, który przemieniłeś się w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus,                                                                                                                    

Jezu, przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony,                                                                                                                                                          

Jezu, przemieniony, chwałą i godnością ukoronowany,                                                                                                                                                    

Jezu, przemieniony, chwało i życie nasze, Jezu przemieniony, nadziejo nasza w ostatnim życia tchnieniu,

Jezu przemieniony, dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!                                                                                                                                  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!                                                                                                                            

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Antyfona:

Wyczekujemy przyjścia Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odmieni grzeszne ciała nasze na podobieństwo jasności swojego ciała. (Flp 3, 21)

W. Korona złota na Jego głowie.

O. Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności.

Modlitwa:

 Boże, który w chwalebnym przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem ojców, a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje w nim upodobanie, dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

O. W majestacie po prawicy Ojca Przedwiecznego Siedzący.  Amen.                                                                  

          Koronka o Przemienieniu Pańskim                                                  

 1. Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!  Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.                                             

2. Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor dla utwierdzenia wiary świętej w prawdziwe Twoje Bóstwo, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!    Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.                                                                                           

3. Jezu, który przemieniłeś się przy ostatniej wieczerzy, podczas której chleb i wino przemieniłeś w prawdziwe Ciało i Krew Twoją

 Przenajświętszą, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.       

4. Jezu, który przemieniłeś się w czasie Twojej męki, podczas której byłeś oszpecony ranami oraz sińcami i będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.                                                                               

5. Jezu, który przemieniłeś się przy chwalebnym zmartwychwstaniu Twojego uwielbionego Ciała, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!  Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.  

Ofiarowanie Koronki                                                                   

Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie Jezu Chryste, ofiaruję Tobie te modły do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym a przez pięciorakie Przemienienie Twoje, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Zachowaj mnie w zdrowiu! Przemień zawziętość i zazdrość moich nieprzyjaciół w przyjaźń i miłość! Przemień wszystko zło w dobro! Daj mi żywot wieczny i łaskę Twój ą świętą!  Amen.

Modlitwa                                                                                                                                                                                                                      

Panie Jezu! Przez pięciorakie Przemienienie Twoje racz się nade mną zmiłować i przemień Twój gniew i karanie w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo! Przemień wszystkie dolegliwości, smutki i zmartwienia w pocieszenie i radość! Przemień wszystko zło w dobro, złość i nienawiść nieprzyjaciół w szczerość i przyjaźń! Racz wysłuchać mnie niegodnego, jeśli taka jest Twoja przenajświętsza wola. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Koronka do Przemienienia Pańskiego

O Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, by nas zbawić, przemień zimne nasze serca, byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie. Chwała Ojcu...                                           

O Jezu, który przemieniłeś się na Górze Tabor, by umocnić w Apostołach wiarę w Twoje Bóstwo, pomnóż w nas wiarę, byśmy w niej żyli i w niej umierali. Chwała Ojcu...                                                      

O Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Twoją przenajświętszą, przemień nas, abyśmy pragnęli często i godnie przyjmować Ciebie w Komunii Świętej. Chwała Ojcu...                                                                                       

O Jezu, który w czasie swojej męki modliłeś się za nieprzyjaciół, przemień nasze serca, byśmy znosili cierpliwie krzyże, a wszystkie krzywdy chętnie przebaczali. Chwała Ojcu...                                                                      

O Jezu uwielbiony po swym zmartwychwstaniu, racz wysłuchać naszych próśb i przemień wszystkie utrapienia nasze w zbawienne radości, zgodnie z Twoją przenajświętszą wolą. Chwała Ojcu...         

Módlmy się: 

Przedwieczny Synu Boga Żywego, nasz Panie Jezu Chryste! Ofiarujemy Ci te modlitwy, jako wyraz naszego oddania się Tobie. Zmiłuj się nad nami grzesznymi, a przez swoje Przemienienie racz wysłuchać wszystkich naszych próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nowenna na Porcjunkuli /od 24.07.-01.08.2015r./

 Litania do Matki Bożej Anielskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże,  zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże, 

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Maryjo Królowo Anielska,

Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Anioła łaski pełną nazwana,

Święta Maryjo Królowo Anielska, której Anioł zwiastował, że poczniesz Syna Bożego,

Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Anioła o zachowaniu panieństwa zapewniona, 

Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Aniołów w Betlejem otoczona,

Święta Maryjo Królowo Anielska, od Aniołów różne posługi odbierająca,

Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Aniołów do nieba wzięta,

Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Aniołów dusze swych wiernych sług do nieba wprowadzająca,

Święta Maryjo Królowo Anielska, Opiekunko żywych i umarłych synów i córek św. Franciszka,

Święta Maryjo Królowo Anielska, na prośbę św. Franciszka odpust zupełny u Syna swego wypraszająca,

Święta Maryjo Królowo Anielska, najmiłosierniejsza Matko ubogich – pobożnie żyjących,

Święta Maryjo Królowo Anielska, ucieczko najpewniejsza szczerze pokutujących grzeszników,

Święta Maryjo Królowo Anielska, wypraszająca miłosierdzie  u sprawiedliwego Sędziego,

Święta Maryjo Królowo Anielska, Arko Przymierza,

Święta Maryjo Królowo Anielska, dająca zwycięstwo nad szatanem,

Święta Maryjo Królowo Anielska, bramo do nieba wiodąca,

Święta Maryjo Królowo Anielska, jutrzenko przyświecająca nam podczas doczesnej pielgrzymki,

Święta Maryjo Królowo Anielska, jedyna lekarko w śmiertelnych boleściach,

Święta Maryjo Królowo Anielska, najpewniejsza Orędowniczko na Sądzie Boskim,

Święta Maryjo Królowo Anielska, wybawienie dusz z czyśćca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Królowo Anielska.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:  

Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Anielska. Wejrzyj na nas tu obecnych, którzy oddajemy cześć Twojemu Synowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie. Zachowaj nas od nieszczęść, chorób, wszelkich niebezpieczeństw,  a w szczególności od popełnienia grzechu. Serca nasze rozpal miłością Boga i bliźniego. Pamiętaj o Najłaskawsza Matko o naszej Ojczyźnie, naszych rodzinach i wyproś u Syna Swojego wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo. Wszystkim zmarłym uproś zmiłowanie i przyjmij do Królestwa Niebieskiego. My zaś będziemy wychwalać Twoją dobroć przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do Królowej Aniołów

Panie zmiłuj się nad nami  Chryste zmiłuj się nad nami 

Panie zmiłuj się nad nami 

Chryste usłysz nas!  Chryste wysłuchaj nas 

Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami 

Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami 

Królowo Aniołów - módl się za nami

Królowo Archaniołów

Królowo Księstw

Królowo Zwierzchności

Królowo Mocarstw  

Królowo Tronów

Królowo Cherubinów  

Królowo Serafinów

Królowo wszystkich zastępów niebieskich

Królowo Aniołów, poczęta bez grzechu pierworodnego

Królowo Aniołów, której chwała i cuda mnożą się z każdym dniem

Królowo Aniołów, która uzdrawiasz chorych, wskrzeszasz Zmarłych i nawracasz grzeszników

Królowa Aniołów, podziwiana przez Boga, aniołów i świętych

Królowo Aniołów, Wspomożycielko nasza w każdej potrzebie

Królowo Aniołów nie opuszczająca tych, którzy w tobie pokładają zaufanie

Królowo Aniołów, która przywracasz wzrok ślepym i łagodzisz cierpienie

Królowo Aniołów, która lubisz być tak nazywana

Królowo Aniołów, która udzielasz wszelkich łask wzywającym ciebie

Królowo Aniołów, chroniąca przed piekłem tych, którzy noszą Twój szkaplerz

Królowo Aniołów, usuwająca wszelkie przeszkody z drogi tych, którzy pragną poświęcić się Twojemu Synowi

Królowo Aniołów, która pouczyłaś tak wielu świętych

Ty, którą Bóg Ojciec cieszy się jako ukochaną córką

Ty, którą Syn Boży czci jako swą Matkę Niepokalaną

Ty, którą Duch Święty miłuję jako wierną oblubienicę

Ty, która przewodzisz Zastępom Niebieskim

Życie nasze módl się za nami

Radości nasza

Nadziejo nasza

Nasza Orędowniczko u Pana

Ty, której nikt nie wzywa na próżno

Ty, której, po Bogu, najwięcej zawdzięczamy

Ty, która dokonałaś tak wielu cudów

Ty, której kłaniają się aniołowie

Królowo Aniołów, mocna Sercem Twojego Syna, wybaw nas od zagrażającego nam zła.

Królowo Aniołów, doskonała wyznawczyni Boskości, wyjednaj dla nas umiłowanie Boga.

Królowo Aniołów, największe dzieło Ducha Świętego, wyjednaj dla nas doskonale posłuszeństwo wobec Jego podszeptów.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie!

Chryste, usłysz nas!

Chryste, łaskawie wysłuchaj nas!

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, który dałeś nam dostojna Królowa Aniołów, władająca w niebie i na ziemi, spraw byśmy mogli zaznać Jej niezwykłej opieki, gdy pogrążeni w niedoli, wezwiemy Ją tym chwalebnym tytułem. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Nowenna - Matka Boża Szkaplerzna

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej         (7-15.VII.)

(na rozpoczęcie)

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędow­niczko Szkaplerza świętego, Matko Boga! Oto ja, Two­je dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja. Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich po­trzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wie­ków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę. Amen.

Dzień pierwszy — 7 lipca

„Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czer­pać siły dla waszych serc. Niech Ona okazuje się dla was i przez was Matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki".

Jan Paweł II

Maryjo, Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Ukazałaś się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku, który wzniósłszy się nad morzem, użyźnił spra­gnioną ziemię obfitym deszczem. Pokornie Cię błaga­my, racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich, które ubogacą nasze dusze, aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków i abyśmy słu­żąc Bogu w wierze oraz miłości, już w tym życiu mo­gli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczę­śliwej wieczności.

Składamy w Twoje Matczyne ręce nasze potrzeby i intencje tej nowenny, ufni, że nie odrzucisz naszej prośby, najlepsza i najczulsza Matko. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień drugi — 8 lipca

„Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa, Ona jest po to, aby do Niego prowadzić".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym Szkaplerzem świętym, nawiedzasz ich dusze, pocie­szasz je słowem i przykładem, uproś nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, swą Boską światłością rozproszył ciemności naszych umysłów; abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali, abyśmy zrozu­mieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali, abyśmy wszystkie myśli, słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowaniu naszych bliźnich.

Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy, niepokoi i boli. Ufamy, że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój! Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień trzeci — 9 lipca

„Matka nigdy nie odchodzi — ani od kołyski, ani z Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, prze­pełniona dobrocią dla nas, która raczyłaś przyjąć ofia­ry złożone Ci przez synów Twego zakonu, błagamy Cię, o Pani nasza, przemień nasze dusze w świątynie Boga żywego, aby przyozdobione kwiatami cnót i do­brych uczynków mogły godnie przyjąć Boski Maje­stat; abyśmy wielbiąc i miłując Boga, mogli wiernie Mu służyć i nigdy naszych świątyń duszy nie skalać grzesznym przywiązaniem do stworzeń.

O Matko! Tyle w nas słabości, tyle nędz i mroków! Ty możesz umocnić nasze dusze i serca. Zawierzamy Ci całkowicie. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Dzień czwarty— 10 lipca

„Równowaga stojącej pod krzyżem Maryi pomaga całemu światu".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Chwało Karmelu i Matko nasza, która w do­wód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świę­tą szatą, raczyłaś zaszczycić je mianem Twego najsłod­szego Imienia, prosimy Cię pokornie, obudź w naszych sercach pragnienie, abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u Ciebie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Zachęcaj nas Twym życiem i przykładem do pełnienia dobrych uczynków i spraw, o Matko Miło­sierdzia, abyśmy naśladując Twoje święte cnoty, stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich; abyśmy zapisani zostali w księdze żywota, pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa.

Usłysz nasze błagania. Ty na Kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas Matką. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. Osłaniaj nas przed pokusami złego i zaprowadź nas do Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień piąty — 11 lipca

„Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś, gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu, które Bóg wypa­trzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna Swego".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Twierdzo Karmelu, która pośród ataków nieprzyjacielskich osłaniałaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku, prosimy Cię po­kornie, o Pani i Orędowniczko nasza, broń nas od nie­przyjaciół duszy i ciała: abyśmy służyli Bogu w poko­ju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwa­łę Twoją.

Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i skła­damy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy, losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Ulżyj nam w dźwi­ganiu krzyża, który nosimy, i ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień szósty — 12 lipca

„Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza, która swe­go wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem — znakiem zbawienia i synostwa Twe­go, przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosła­wieństw Bożych tym wszystkim, którzy będą poboż­nie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania, a naśladując Twoje święte cnoty, będą się stawali wiernymi Twoimi sługami, spraw, abyśmy przez wierność podjętym zadaniom, korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic, a przez to zo­stali dopuszczeni do chwały wiecznej.

Spraw, Królowo Szkaplerza świętego, aby nosząc Twój Szkaplerz, dusze nasze upodabniały się coraz bardziej do Ciebie, a przez Ciebie do Chrystusa, i aby wzrastała w nas ufność, że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień siódmy — 13 lipca

„Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemie, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas za­pewniła, że święta Twa suknia, jeżeli ją godnie nosimy, będzie nam puklerzem i tarczą przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potęż­na obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała, ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecz­nego potępienia. Spraw za swoją przemożną przyczy­ną, abyśmy nie popełnili takiej winy, przez którą mo­glibyśmy być odrzuceni przez Boga.

Kornie upadając przed Tobą, ufamy, że nie będzie takiego bólu, którego byś nie ukoiła, nie będzie takiej zasadzki, której byś nie oddaliła, bo jesteś najbardziej kochającą Matką. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

 Dzień ósmy — 14 lipca

„Po Bogu w Trójcy Jedynym, nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy wiec szukamy w naszych myślach modlitewnych, z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwie­rzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba z Nią".

Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości — Szkaplerz święty, nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi, ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazwać. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę, abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoją rado­ścią i Twoją chwałą!

Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi, jak tego sobie życzyłaś. Dzięki pomocy takiej Matki, która wszystko rozumie — wyzwolimy się ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie podoba się Chrystuso­wi Panu. „Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas". Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Dzień dziewiąty— 15 lipca

„Matko Kościoła!... Daj nam odradzać się wciąż ca­łym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmart­wychwstaniu Twego Syna".

Jan Paweł II

Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wie­my, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszy­mi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego święte­go Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.

Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwa­ły. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Różaniec  / część przypadająca na dany dzień/

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej (Karmelitańska)

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy.

Niepokalana Dziewico, objawiona przed wiekami św. Eliaszowi na Górze Karmel Ciebie z ufnością błagamy.

Niepokalana Dziewico, obłoku jaśniejący, pełen niebiańskiej rosy,

Niepokalana Dziewico, która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną, siedzibę i tron chwały,

Niepokalana Dziewico, jasna Jutrzenko Góry Karmel,

Niepokalana Dziewico, która nam w Szkaplerzu świętym znak zbawienia dałaś, Ciebie z ufnością błagamy

Królowo Karmelu, Matko i Opiekunko wszystkich, którzy Szkaplerz święty noszę,

Królowo Karmelu, która zapewniłaś, że kto pobożnie Szkaplerz nosi, nie zostanie potępiony,

Królowo Karmelu, pociecho w godzinie śmierci,

Królowo Karmelu, nadziejo umierających,

Królowo Karmelu, ochłodo dusz czyśćcowych,

Królowo Karmelu, która obiecałaś Twym wiernym sługom otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci,

Królowo Szkaplerza świętego, Pani nieba i ziemi,

Królowo Szkaplerza świętego, tronie mądrości,

Królowo Szkaplerza świętego, źródło miłosierdzia,

Królowo Szkaplerza świętego, ukojenie i pociecho nieszczęśliwych,

Królowo Szkaplerza świętego, jedyna ucieczko nasza,

Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach,

Królowo Szkaplerza świętego, w naszych doświadczeniach,

Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepowodzeniach,

Królowo Szkaplerza świętego, w naszych zniechęceniach,

Królowo Szkaplerza świętego, w wątpliwościach i pokusach,

Królowo Szkaplerza świętego, we wszystkich naszych potrzebach,

Królowo Szkaplerza świętego, Opiekunko naszej Ojczyzny,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie,

Królowo Szkaplerza świętego, zniwecz w naszym kraju obojętność religijną,

Królowo Szkaplerza świętego, oddal od nas wszystko co złe,

Królowo Szkaplerza świętego, daj światło błądzącym,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wiarę ojców naszych,

Królowo Szkaplerza świętego, daj światło Ducha Świętego kierującym naszym państwem,

Królowo Szkaplerza świętego, daj miłość i zgodę rodzinom naszym,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam świętych kapłanów i misjonarzy,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam żyć duchem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus,

Królowo Szkaplerza świętego, daj nam świętych i Błogosławionych,

Królowo Szkaplerza świętego, otaczaj opieką Kościół i Ojca świętego,

Królowo Szkaplerza świętego, okryj Szkaplerzem świętym cały, Polskę,

Królowo Szkaplerza świętego, prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego,

Królowo Szkaplerza świętego, oczyść i rozpal nasze serca, abyśmy stali się godni Twego orędownictwa,

Królowo Szkaplerza świętego, ,jedyna nasza po Bogu nadziejo,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Królowo Szkaplerza świętego,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś szczególniejszą opieką Błogosławionej Dziewicy Maryi Zakon Karmelitański obdarzyć raczył, spraw łaskawie, abyśmy umocnieni opieką, Szkaplerza świętego, doszli do wiecznego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej  (na zakończenie)

Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza świę­tego i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.

Pani i Królowo nasza!

Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki, tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odcho­dzącej od Boga jako znak pojednania i ratunku dla świata.

Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cier­piącym, ochraniaj niewinność dzieci, broń wiary świę­tej w sercach młodzieży; rodzinom naszym uproś po­kój i miłość wzajemną, i ducha ofiary!

Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś, błogosław od tronu Twej łaski. Niech będzie pociechą dla Twego Serca!

Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców na­szych, byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Amen.

Litania do Eucharystii

Litania do Eucharystii /Boże Ciało/  - nowenna przed Bożym Ciałem

Nakarm nas swoim Ciałem, Panie  (powtarza się)

Eucharystia stoi w centrum życia Kościoła. Nakrm nas swoim Ciałem, Panie                                                                                                                  

Eucharystia jednoczy niebo z ziemią.Eucharystia zawiera w sobie i przenika całe stworzenie,                                                                                                      

Dar Eucharystii nie ogranicza się tylko do przeszłości.                                                                                                                                                            

Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie musi wyczekiwać zaświatów, aby otrzymać życie wieczne.                                                                                      

Ci, którzy przyjmują Eucharystię, otrzymują przedsmak przyszłej pełni. Nakarm nas swoim Ciałem, Panie                                                                               

W Eucharystii Chrystus sprawia, że Jego obecność w uczcie i ofierze  jest obietnicą ludzkości odnowionej Jego miłością.                                                  

Wszyscy, którzy uczestniczą w Eucharystii,  muszą podjąć zadanie zmiany życia, aby stało się ono całe eucharystyczne.                                                     

Kościół wzrasta zawsze wtedy, kiedy na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyża.                                                                                                                      

  Poprzez ofiarę eucharystyczną  ciągle odnawia się i zacieśnia zjednoczenie z Chrystusem.                                                                                                        

W komunii sakramentalnej  Chrystus przyjmuje każdego z nas  i zacieśnia z nami więzi przyjaźni.                                                                                      

Komunia eucharystyczna w najwspanialszy sposób przynosi wcielenie w Chrystusa, ustanowione w chrzcie świętym  przez dar Ducha Świętego.                             Ziarnom rozdziału między ludźmi  głęboko zakorzenionym z powodu grzechu  przeciwstawia się moc Ciała Chrystusa odradzająca jedność.                                     Kult, którym otaczana jest Eucharystia poza mszą świętą, ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła.                                                                                

  Tajemnica komunii jest tak doskonała,  że prowadzi do szczytu wszelkich dóbr.                                                                                                                         W komunii eucharystycznej  znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie.                                                                                                                            

W komunii eucharystycznej  dosięgamy Boga w Trójcy Jedynego  i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami.                                                      

Eucharystia jest szczytem życia duchowego i celem wszystkich sakramentów.                                                                                                                  

Wspólnota prawdziwie eucharystyczna  nie może się zamykać w sobie.                                                                                                                      

Eucharystia tworzy komunię i rodzi komunię. Nakarm nas swoim Ciałem, Panie                                                                                                                  Eucharystia jest darem, który Boski Oblubieniec  nieustannie czyni z siebie dla Kościoła–Oblubienicy.                                                                                    

Do chleba anielskiego nie można się zbliżać bez pokory.                                                                                                                                            

Eucharystia zapewnia pokarm  nie tylko poszczególnym osobom, lecz i całym ludom.                                                                                                  

Eucharystia kształtuje kultury inspirujące się chrześcijaństwem.                                                                                                                                              

Ku temu najświętszemu sakramentowi może nas prowadzić Maryja.                                                                                                                                

Maryja jest „niewiastą Eucharystii” w całym swoim życiu. Eucharystia jest tajemnicą wiary,  która zmusza nas do najpełniejszej uległości Słowu Bożemu.               Istnieje głębokie podobieństwo między  fiat wypowiedzianym przez Maryję  i amen, które wypowiada każdy wierny przyjmujący Ciało Pańskie.                             Pamiątka śmierci Chrystusa w Eucharystii  oznacza ciągły dar Maryi jako naszej Matki.                                                                                                        

Wpatrując się w Maryję,  poznajemy przemieniającą siłę obecną w Eucharystii.                                                                                                                    

Najświętsza Eucharystia jest skarbem Kościoła.                                                                                                                                                        

Najświętsza Eucharystia jest sercem Kościoła.                                                                                                                                                            

Najświętsza Eucharystia jest rękojmią spełnienia, którego pragnie każdy człowiek.                                                                                                                

Każde pragnienie świętości  musi czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej.                                                                                                                  

W tym sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia.                                                                                                                                          

W Eucharystii Chrystus wędruje razem z nami  jako nasza moc i nasz wiatyk w podróży.                                                                                                          

W Eucharystii Chrystus czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich. Nakarm nas swoim Ciałem, Panie                        

Ojcze nasz…  

Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Ciebie Boże żywy...

Ufam Tobie boś Ty wierny...

Boże choć Cię nie pojmuję...

Ach żałuję za me złości...

Myśli słowa, sprawy moje – Poświęcam na chwałę Twoją,

Tobie z sercem się oddaję, - Coraz  lepszym niech się staję.

Na dużych paciorkach:

Ojcze Niebieski ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Na małych paciorkach:

O mój Jezu okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze a będziemy zbawieni.

Na zakończenie 3 razy: Ojcze Niebieski ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących. O Jezu którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą me serce błagam Cię wyryj w mej duszy Twe Boskie podobieństwo i rozpal miłością Twoją abym Nią strawiony wkrótce doszedł do oglądania Twego Chwalebnego Oblicza w niebie. Amen.

 

Litania do Najświętszego Oblicza

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.                                                                                                                                                                      

  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.                                                                                                                                                                            

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.                                                                                                                                                                            

Synu, Odkupicielu świata, Boże,                                                                                                                                                                                              

Duchu Święty, Boże,                                                                                                                                                                                                              

Święta Trójco, Jedyny Boże,                                                                                                                                                                                              

Najświętsze Oblicze, w ogrodzie oliwnym przytłoczone naszymi grzechami, zmiłuj się nad nami.                                                                                        Najświętsze Oblicze, znieważone i policzkowane,                                                                                                                                                         

Najświętsze Oblicze, krwawym potem oblane, upadające pod ciężarem krzyża,                                                                                                           

Najświętsze Oblicze, otarte chustą przez pobożną Weronikę na drodze krzyżowej,                                                                                                         

Najświętsze Oblicze, jaśniejące chwałą i pięknością w dzień Zmartwychwstania,                                                                                                               

Najświętsze Oblicze, promieniejące światłością w chwili Wniebowstąpienia,                                                                                                                       

Najświętsze Oblicze, w Eucharystii ukryte,                                                                                                                                                                         

Najświętsze Oblicze, które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestaci                                                                                                                     Najświętsze Oblicze, które sprawiedliwych napełniać będziesz wieczną radością,                                                                                                             

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie                                                                                                                             

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie                                                                                                                               

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.                                                                                                                              

Módlmy się. Spraw prosimy Cię, wszechmogący i miłosierny Boże, abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa znieważone w czasie męki naszymi grzechami, mogli Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Modlitwa po Mszy św.

Modlitwa dziękczynna - Margonin

  /wspólnie odmawiana/

Za wszystkie dary

z Bożej Ręki wzięte,

za skarby wiary, za pociechy święte,

za trudy pracy i pracy owoce,

za chwile sił i ciężkie niemoce,

za spokój, walki, zdrowie i choroby,

za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby,

i za krzyż ciężki na barki złożony

niech będzie Jezus Chrystus pochwalony.

 

Modlitwa do Chrystusa - Margonin

                   /wspólnie odmawiana/

 

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce największe uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu,  co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje.  Amen. 

Modlitwa do Pani Ziemi Margonińskiej

Modlitwy ku czci Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Margonińskiej

Najświętsza Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego Pocieszyciela,  która od wieków wsłuchujesz się w tęsknoty i nadzieje swojego ludu i rozdajesz mu tutaj, na pociesznym wzniesieniu w Margoninie niezliczone łaski i pociechy, uproś nam dary Ducha Świętego na każdy dzień. Usłysz i pocieszaj w strapieniach i smutkach,  oddalaj choroby i nieszczęścia, chroń w niebezpieczeństwach,  daj zdrowie duszy i ciała. O Maryjo Matko cierpliwie słuchająca i Pocieszycielko strapionych,  zachowaj nas od grzechów, które rodzą smutek i prowadzą do beznadziei. Prowadź do radości wiekuistej,  gdzie ostatecznie Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę i smutku już więcej nie będzie. Prosimy Cię o to nasza Matko cierpliwego pocieszenia. Amen

 

Modlitwa

Dziewico Najświętsza, bądź Pocieszycielką jedyną Kościoła, Tą, która kocha i która wspiera. Usłysz i pociesz Twój Margoniński lud, który Cię kocha i czci, rodziny, wszystkich utrudzonych, cierpiących, zranionych na ciele i na duszy, żyjących w sytuacjach dramatycznych. Pociesz młodych, zwłaszcza tych,  którzy w wyniku bolesnych okoliczności  są opuszczeni i rozczarowani, tych wszystkich,  którzy odczuwają w sercu silną potrzebę miłości, altruizmu, dawania siebie, którzy rozwijają wzniosłe ideały w pracy duchowej i społecznej. O Margonińska Matko Pocieszenia, pociesz nas wszystkich, którzy tu do Ciebie przychodzimy i spraw by wszyscy pojęli i zrozumieli, że tajemnica szczęścia tkwi w dobroci oraz polega na stałym, wiernym naśladowaniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Margonińska Matka Boża Pocieszenia (I)

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie, eleison Chryste, eleison Kyrie, eleison

Chryste, usłysz nas  Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami,

Synu, Dawco pokoju,

Duchu Pocieszycielu,

Święta Maryjo, Matko nadziei naszej, pociesz nas!

Święta Maryjo, Matko naszej drogi, pociesz nas!

Święta Maryjo, Matko Bożego światła, pociesz nas!

Pełnio Izraela,

Przepowiednio naszych czasów,

Jutrzenko nowego świata,

Matko Boża,

Matko Mesjasza Wybawcy,

Matko Odkupionych,

Matko wszystkich narodów,

Dziewico milcząca,

Dziewico słuchająca,

Dziewico wielbiąca Boga,

Służebnico Pańska,

Służebnico Słowa,

Służebnico odkupienia,

Służebnico Wybranych,

Uczennico Chrystusa,

Świadku Ewangelii,

Siostro ludzi,

Początku Kościoła,

Matko Kościoła,

Obrazie Kościoła,

Maryjo, błogosławiona między niewiastami,

Maryjo, wielkości kobiety,

Niewiasto wierna w oczekiwaniu,

Niewiasto wierna w powierzonym Ci zadaniu,

Niewiasto wierna pielgrzymowaniu,

Niewiasto wierna pod krzyżem,

Pierwsza w tajemnicy Zmartwychwstania,

Klejnocie Zesłania Ducha Świętego,

Gwiazdo ewangelizacji,

Obecnością jaśniejąca,

Na modlitwie trwająca,

Otwarta na wołanie nasze,

Obecnością nas wspomagająca,

Nadziejo ubogich,

Ufności pokornych,

Podporo wzgardzonych,

Ukojenie uciśnionych,

Obrono niewinnych,

Odwago prześladowanych,

Otucho wygnańców,

Wołająca o wolność,

Jednocząca nas wszystkich,

Głosząca pokój narodom,

Znaku matczynego oblicza Boga,

Znaku bliskości Ojca,

Znaku miłosierdzia Syna,

Znaku działania Ducha Świętego,

Chryste, władco historii, zmiłuj się nad nami!

Chryste, Zbawicielu człowieka, zmiłuj się nad nami

Chryste, nadziejo stworzenia, zmiłuj się nad nami

K: Tyś naszą ucieczką, o Pani,

W: Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się:  Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Dziewicę Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, jako Matkę pocieszenia. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Litania do Matki Bożej Pocieszenia (II)

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Pocieszenie Świata,

Pocieszenie nasze po Bogu największe,

Pocieszenie strapionych,

Pocieszenie płaczących,

Pocieszenie opuszczonych,

Pocieszenie nędznych,

Pocieszenie wygnańców,

Pocieszenie żywych i umarłych,

Pocieszenie przyjaciół Bożych,

Pociecho jedyna grzeszników,

Pociecho rozpaczających,

Pocieszycielko najświętsza,

Pocieszycielko najłaskawsza,

Pocieszycielko ubogich,

Pocieszycielko wdów i sierot,

Pocieszycielko najlitościwsza chorych,

Pocieszycielko serc naszych,

Pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych,

Pocieszycielko nasza,

Pocieszycielko bez zmazy poczęta,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, Panie!

K: Chryste usłysz nas!

W: Chryste wysłuchaj nas!

Módlmy się: Sługom Twoim, prosimy, Panie, udziel daru łaski niebieskiej, aby jako narodzenie Najświętszej Maryi Panny przyniosło światu pociechę, bo było początkiem jego zbawienia, tak i wezwanie Jej imienia było początkiem naszego wysłuchania i uszczęśliwienia tu i w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwy do Matki Bożej Pocieszenia

Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim Sercu doznała niezmiernej boleści, smutku i trwogi, aby umieć współczuć z nami, bądź nam zawsze świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk i cierpień, i niepowodzeń naszych. Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach naszych, bo on jest miły i pełen dobroci, a słowa budzą radość w sercu. O Matko ciepliwie słuchająca, usłysz błaganie nasze i wstawiaj się za nami przed obliczem Syna swego , by z Jego Boskiego Serca za Twoją przyczyną spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia błogosławione Serce Twoje. Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie smutki, przykrości i cierpienia i wśród nich zawsze zachowali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Margonińskiej Matki Bożej Pocieszenia

Modlitwa do Margonińskiej Matki Bożej Pocieszenia                                                   

O Margonińska Matko Boska Pocieszenia, Maryjo pocieszycielko strapionych, pocieszaj wszystkich chorych na duszy, grzeszników, wyjednaj im nawrócenie i spokój sumienia! Pocieszaj chorych na ciele, uproś im zdrowie, boś Ty uzdrowieniem chorych. Pocieszaj ubogich, wdowy i sieroty biedne, Otaczaj je czułą swoją macierzyńską opieką.  Pocieszaj smutnych, płaczących, niewinnie pokrzywdzonych, nieszczęśliwych, rozpaczających, ocieraj im łzy obfite, które ich zalewają, boś Ty najlepszą Matką naszą. Pocieszaj wygnańców i biednych wędrowców, którzy po dalekich obcych krajach za zarobkiem i utrzymaniem życia tułać się muszą.  Pocieszaj i osłaniaj konających, a najbardziej pocieszaj dusze w Czyśćcu zostające. Niechaj doznają Twej nieustannej opieki i pocieszenia wszyscy, którzy Cię czczą i wzywają, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. 

Litania do św. Wojciecha (I)

Litania do Świętego Wojciecha - Margonin

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się za nami.

Wojciechu, męczenniku i wyznawco, módl się za nami.

Święty Wojciechu, urodzony na czeskiej ziemi, módl się za nami.

Wszelkimi cnotami ozdobiony, módl się za nami.

Mężu według Serca Bożego, módl się za nami.

Dobrym przykładem owocom swoim przyświecający, módl się za nami.

Pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twojej owczarni dbający, módl się za nami.

Złe obyczaje wykorzeniający, módl się za nami.

Nad występkami ubolewający, módl się za nami.

Wierny naśladowco Chrystusa Pana, módl się za nami.

Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący, módl się za nami.

U pogan wobec śmierci nieustraszony, módl się za nami.

Wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający, módl się za nami.

Za słowo Chrystusa śmierć ponoszący, módl się za nami.

Patronie i Opiekunie Ojczyzny naszej,

Patronie uciśnionych i ubogich ludzi, módl się za nami.

Dobry Pasterzu, módl się za nami.

Chwało i ozdobo Ojczyzny naszej, módl się za nami.

Wzorze duchowieństwa, módl się za nami.

Drogo do życia wiecznego, módl się za nami.

Abyśmy z grzechów powstali, módl się za nami.

Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili, módl się za nami.

Abyśmy otrzymali miłosierdzie za Twoją przyczyną, módl się za nami.

Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali, módl się za nami.

Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Przez zasługi świętego Wojciecha,                                                                                                                                                                                       W: Chryste, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Litania do św. Wojciecha (II)

Litania do Świętego Wojciecha – Patrona i Opiekuna Polski

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchy Święty Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święty Wojciechu, módl się za nami.

Święty Wojciechu, wiernie Boga się trzymający,

Święty Wojciechu, chwało Krzyża świętego,

Święty Wojciechu, czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Święty Wojciechu, opiekunie Kościoła Gnieźnieńskiego,

Święty Wojciechu, ozdobo swojego i naszego narodu,

Święty Wojciechu, ozdobo narodów Europy,

Święty Wojciechu, kielichem zbawienia częstujący,

Święty Wojciechu – Janie Chrzcicielu Gdańszczan i Prusów,

Święty Wojciechu, Apostole i Męczenniku,

Święty Wojciechu, w śmierci nieustraszony,

Święty Wojciechu, nad śmierć mocniejszy,

Święty Wojciechu, wierny sługo Boży,

Święty Wojciechu, woli Bożej poddany,

Święty Wojciechu, postrachu duchów ciemności,

Święty Wojciechu, mężu wielkiej wiedzy i roztropności,

Święty Wojciechu, wierny przyjacielu Bolesława Chrobrego,

Święty Wojciechu, wierny przyjacielu i współpracowniku cesarza Ottona III w najszlachetniejszych jego zamysłach,

Święty Wojciechu, mężu nieustraszony,

Święty Wojciechu, mężu wielkiej ewangelizacji Europy,

Święty Wojciechu, gorliwy sługo Chrystusa,

Święty Wojciechu, wierny naśladowco Chrystusa,

Święty Wojciechu, mężu prawdziwie Apostolski,

Święty Wojciechu, o światło Ewangelii dla narodów zatroskany,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K:Przez zasługi świętego Wojciecha,

W:Chryste, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Święty Wojciechu, pierwszy Apostole narodu naszego, bądź Polsce Patronem w niebie. Ty pierwsze ziarno wiary Chrystusowej rzuciłeś na niwy kraju naszego. Ty pierwsze iskierki miłości Jezusa i Matki Jego w duszach przodków naszych roznieciłeś. Uproś nam u Boga łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko kochali i święcie przechowywali, aby naród nasz zawsze był sprawiedliwy i zawsze żył w wierze, abyśmy kochając Kościół święty i słuchając następców Twoich wszelkimi cnotami jaśnieli przed niebem. Przez zasługi świętego Wojciecha, Jezu Chryste, usłysz nas i za jego prośbami przybądź nam ku pomocy. Amen.

Nowenna do św. Wojciecha

Nowenna do św. Wojciecha (14-22 kwiecień)

 

Modlitwa wstępna

Pragnę w tej nowennie przypominać sobie opatrznościowego męża - świętego Wojciecha - który przez świadectwo swojego życia i męczeńskiej śmierci stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu moralnego w swoim Kościele, w końcu patronem naszej Ojczyzny.

Oto ja, niegodny twój czciciel, oddaję się tobie w opiekę i obieram sobie ciebie za mojego szczególnego patrona, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę, o którą dzisiaj ciebie proszę...

 

PIERWSZY DZIEŃ -  14 kwiecień

Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, chcąc powierzyć św. Wojciechowi poważną rolę w swoim Kościele, przygotował go do tego łaską powołania. W tym niezwykłym przygotowaniu współpracowali z Bogiem pobożni rodzice. Gdy po ciężkiej chorobie odzyskał zdrowie powierzyli go abp. św. Adalbertowi w Magdeburgu.            On kształcił go w szkole katedralnej, a słowem i przykładem ukazywał drogę do służby Bożej. Po powrocie do Pragi przyjął święcenia kapłańskie w 981r.

Każdy może być świętym dzięki łasce Bożej, która ogarnia wszystkich. Potrzebna jest współpraca z nią przez wytrwałe dążenie do doskonałości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Twoja łaska, Panie, jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi.

W. Jako chłopiec został ofiarowany Panu.

O. Z wielką mocą spłynęła na niego łaska Ducha Świętego.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Wojciecha, aby wskazywał drogę zbawienia, spraw, abyśmy wiernie szli za Chrystusem, naszym Mistrzem, i razem z naszymi braćmi doszli do Ciebie. Amen.

 

DZIEŃ DRUGI – 15 kwiecień

Święty Wojciech był człowiekiem wielkiej wiary. Przygotowany duchowo przez zdobycie wykształcenia i pogłębienie życia duchowego stał się pomocnikiem biskupa w zarządzaniu diecezją. O jego uzdolnieniach świadczy też fakt, że po śmierci biskupa, w tym żarliwym kapłanie, wyborcy widzieli odpowiedniego kandydata na stolicę biskupią w Pradze. Po zatwierdzeniu wyboru przez cesarza i papieża, w 983 r. otrzymał święcenia biskupie. W życiu kierował się żywą wiarą.

Ponieważ my również jesteśmy wybranymi dziećmi Bożymi, trzeba, aby i nasza wiara obfitowała w cnoty i chwalebne czyny.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Spodobałeś się Panu, kapłanie Najwyższego, gdyż byłeś przykładem wiary i dobrym pasterzem ludu.

W. Święci i sprawiedliwi weselcie się w Panu.

O. Bóg was wybrał na swoje dziedzictwo.

Módlmy się: Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci świętego Wojciecha, męczennika i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które on osiągnął przelawszy krew dla Ciebie. Amen.

 

TRZECI DZIEŃ – 16 kwiecień

Święty Wojciech jest dla nas nauczycielem w naśladowaniu Chrystusa ubogiego. Jego ingres do katedry odbył się bez manifestacji i boso. Prowadził życie skromne, okazywał dobroczynność chorym i ubogim, których osobiście odwiedzał i cierpliwie wysłuchiwał ich skarg. W miarę swoich możliwości zaradzał ich potrzebom. Odwiedzał także więźniów, których pragnął pocieszyć. Wykupywał chrześcijańskich niewolników z rąk żydowskich handlarzy. Dobroć jego szeroko była znana, a jednak miał swoich wrogów, podobnie jak Chrystus.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie; niech weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje.

W. Jak wspaniale jaśnieje w świętym Wojciechu łaska Boża.

O. Zarówno w młodości, jak i w posługiwaniu kapłańskim.

Módlmy się: Boże, Ty dałeś świętemu Wojciechowi moc naśladowania naszego Zbawiciela, wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem świętego męczennika wspierał nas słabych ludzi. Amen.

 

CZWARTY DZIEŃ – 17 kwiecień

W swoim życiu nieraz natrafiamy na różne przeszkody. Święty Wojciech nie był wolny od podobnych kłopotów. Jego pasterzowanie w diecezji jeszcze z pogańskimi zwyczajami było bardzo trudne: łamanie zasad moralnych, wielożeństwo, lekceważenie świąt chrześcijańskich i postów, bunty ze strony duchowieństwa i możnowładców. Wszystkie te przeszkody go przytłaczały. W Rzymie znalazł wytchnienie, ciszę i spokój. Tam w 990 r. wraz z bratem Radzimem złożył śluby zakonne. Były to dla niego najszczęśliwsze lata spędzone na modlitwie, rozmyślaniu, czytaniu pobożnych ksiąg.

Jest to przykład dla nas, aby w modlitwie, lub pobożnej lekturze szukać ukojenia i pogłębiać życie duchowe.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Pan dał mu zwycięstwo ciężkim boju, oby się okazało, że miłość jest potężniejsza od wszystkiego.

W. Siedmioma darami ubogacił cię Chrystus.

O. Z wielką, mocą spłynęła na ciebie łaska Ducha Świętego.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy za wstawiennictwem świętego Wojciecha, męczennika i biskupa, trwają nieustannie w prawdziwej wierze, osiągnęli radość, obiecaną wiernym. Amen.

 

PIĄTY DZIEŃ – 18 kwiecień

Święty Wojciech był człowiekiem obowiązkowym. Gdy zmarł jego biskup pomocniczy Falkold, wtedy opuścił zacisze klasztorne i udał się tam, gdzie wzywał go jego obowiązek. Podczas drugiego pobytu w Pradze założył opactwo benedyktynów koło Pragi, zbudował kilka kościołów, wysłał misjonarzy na Węgry.                 Gdy po zabójstwie kobiety w kościele z pogwałceniem prawa azylu, w 995 roku rzucił klątwę na sprawców, musiał opuścić Pragę. Naśladujmy Świętego w jego stanowczej obronie moralności.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Dam wam pasterzy według mego serca, by was prowadzili rozsądnie i roztropnie.

W. Zajaśnieją sprawiedliwi przed obliczem Pana.

O. Radować się będą wszyscy prawego serca.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wojciech aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo jesteś prawdziwym życiem. Amen.

 

SZÓSTY DZIEŃ – 19 kwiecień

Dla świętego Wojciecha męczeństwem była nie tylko śmierć, ale całe jego życie. Znalazł się w środku rywalizujących ze sobą możnych rodów Sławników i Werszowców. Oni nie pomijali żadnej sposobności, aby w jego osobie dokuczyć członkom jego rodu. Kiedy zamordowali kobietę w kościele, łamiąc prawo azylu, upominał ich bez skutku, rzucił więc na nich klątwę. A oni z zemsty zburzyli Libie i wymordowali jego rodzinę. I nas spotykają bolesne wydarzenia lecz każdy ból, fizyczny lub duchowy, zbliża nas do Chrystusa cierpiącego.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Cierpień tego życia nie można stawiać na równi z przyszłą chwałą, która się w nas objawi.

W. Panie, będę Cię miłował tym goręcej.

O. Im lepiej poznam, że Ty jesteś mocą mej słabości.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wojciech aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Amen.

 

SIÓDMY DZIEŃ – 20 kwiecień

Jako następca apostołów, którzy głosili Ewangelię w różnych stronach świata, za ich przykładem św. Wojciech apostołował wszędzie, gdzie nadarzyła się sposobność. Zachęcony przez cesarza Ottona III i za zgodą papieża, wyruszył do Polski, skąd udał się z misją do pogańskich Prus. Poganie przyjęli ich niechętnie. Ubliżali im i znieważali, świętego Wojciecha w końcu zamordowali. Jego kult został przypieczętowany kanonizacją. Nasze powszechne kapłaństwo, otrzymane na chrzcie Św., zobowiązuje nas do apostołowania przynajmniej w naszym środowisku i do udziału w służbie Bożej, dziękując Bogu za Jego łaskawość.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je w wieczności.

W. Przychodzę do was, abyście poznali swego Stwórcę.

O. I abyście obmyci w zdroju zbawienia stali się wyznawcami Chrystusa.

Módlmy się: Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Amen.

 

DZIEŃ ÓSMY – 21 kwiecień

Śmierć świętego Wojciecha wywarła ogromne wrażenie wśród znających go i będących bliżej elit z otoczenia cesarza Ottona III, który osobiście udał się do Gniezna w 1000 roku, aby oddać hołd wielkiemu człowiekowi i męczennikowi. Wtedy utworzona została w Gnieźnie metropolia, której patronem został święty Wojciech. Był on wzorowym pasterzem, troszczącym się o dobro powierzonych sobie wiernych. Nieustępliwy w sprawach wiary i obyczajów chrześcijańskich. Liturgia daje nam sposobność podziwiania jego cnót i szukania jego wstawiennictwa.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Cieszcie się i weselcie, wszyscy święci, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

W. Idąc śladem Mistrza i jak On zabity.

O. Powrócił do Niego w blasku zwycięstwa.

Módlmy się: Boże, który uwieńczyłeś męczeństwem wiarę świętego Wojciecha i obdarzyłeś Kościół gnieźnieński jego relikwiami, spraw, prosimy, abyśmy postępując w wierze i miłości, zasłużyli na udział w radości nieba. Amen.

 

DZIEWIĄTY DZIEŃ – 22 kwiecień

Chrześcijańska Polska zawsze otaczała świętego Wojciecha, biskupa, kultem należnym apostołowi, męczennikowi i przyjacielowi Polaków. Świadczą o tym Drzwi Gnieźnieńskie, pochodzące z 1170r. przedstawiające życie św. Wojciecha w 18 płaskorzeźbach. Dziś jest on głównym patronem Polski obok Królowej Polski i św. Stanisława, biskupa i męczennika. Nadal otaczamy go należną czcią i zwracamy się z prośbą o wstawiennictwo u Boga w naszych sprawach, dotyczących zwłaszcza naszego życia duchowego.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Męczennicy Pańscy, błogosławcie Pana na wieki.

W. Oddajmy cześć świętemu Wojciechowi, patronowi Polski.

O. Przez zasługi świętego Wojciecha wysłuchaj nas Chryste.

Módlmy się: Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny, użyźniłeś siejbą słowa Bożego krwią swoją a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogurodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy za twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Amen.

 

Modlitwy o wstawiennictwo św. Wojciecha

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wymawianiu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo św. Wojciecha, spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie.

Boże, który uwieńczyłeś wiarę św. Wojciecha i obdarzyłeś Kościół gnieźnieński jego ciałem; spraw, prosimy, abyśmy ciągle postępując w wierze i miłości, zasłużyli na udział w radości nieba.

Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci św. Wojciecha, męczennika i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które on osiągnął, przelawszy krew dla Ciebie.

 

Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny i naszej parafii! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją,  a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogarodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy z Twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Akt Oddania się w opiekę Maryi Margonińskiej

Akt oddania się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia

Najlepsza Matko Pocieszenia, która od tylu lat tu w Margonińskiej świątyni ocierasz łzy, leczysz choroby duszy i ciała, wskazujesz drogę zbawienną zagubionym, przyjmij moją miłość i oddania. Przez Twoje Serce Niepokalane oddaję Jezusowi całe swoje życie. Prowadź mnie drogą zjednoczenia z Bogiem i pomagaj mi wzrastać w żywej wierze i miłości. Tobie, Matko, polecam cały Kościół, Ojca Świętego..., biskupów i kapłanów i osoby poświęcone Bogu. Bądź Pocieszeniem Strapionych i cierpiących duchowo i fizycznie. Umacniaj żywą wiarę naszej młodzieży i ratuj ją przed niebezpieczeństwem moralnego zniewolenia. Otocz płaszczem swej opieki nasze rodziny, aby silne Bogiem umiały dawać świadectwo życia chrześcijańskiego. Nam wszystkim wyjednaj ducha modlitwy i ofiary, abyśmy mogli cieszyć się kiedyś oglądaniem Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen. 

Dzisiaj jest

sobota,
04 kwietnia 2020

(95. dzień roku)

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ W PARAFII

 

śWIĘTOWANIE NIEDZIELI - WYKŁAD

KS. PROF. A. BOHDANOWICZA

 

 

GOŚCILIŚMY W PARAFII:

BOGUSŁAWA OLSZONOWICZA 

 

 

EDK 2020 ROK

 

 

 

SŁUGA BOŻY

KARD. STEFAN WYSZYŃSKI

BEATFIKACJA 7.06.2020 R.

 

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
10036