Menu

Patron parafii św. Wojciech

Garść Informacji

Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha w Margoninie obejmuje miasto Margonin i okoliczne wsie: Dębiniec, Karolinka, Klotyldzin, Konary, Kowalewo, Lipiniec, Lipiny /kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego/, Marcinek, Margońska Wieś, Młynary, Nowy Młyn, Piłka, Rutki, Studźce, Sułaszewo i Sypniewo. Kościół i dom parafialny znajdują się przy ul. Kościelnej 8. Parafia należy do dekanatu Chodzieskiego w Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. Pierwszy kościół pw. św. Wojciecha zbudowano w Margoninie na przełomie XII I XIII wieku. W tym ostatnim stuleciu została erygowana parafia. Obecny kościół wzniesiono w latach 1753-1755, konsekrowany w 1901 roku.

Modlitwa do MB Pocieszenia

Matko Najświętsza, na tym miejscu wsławiona łaskami, co tak często wypraszałaś u Boga chorym zdrowie, ociemniałym wzrok, głuchym słuch, niedowiarkom wiarę, a wszystkim miłość Bożą. Racz i nam przyjść z pomocą. Wyjednaj nam doskonałe nawrócenie, zdrowie duszy i ciała, siły do pracy, wytrwanie w dobrym, śmierć szczęśliwą i te łaski, które są nam najbardziej potrzebne, a o które z ufnością błagamy. Święta Matko Pocieszenia nie opuszczaj nas, błogosław nam, naszym rodzinom, naszemu miastu, naszej Ojczyźnie. O to proszą Cię Twoi niegodni czciciele.  

 

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Święta

Sobota, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni


SPOTKANIA W KOŚCIELE 


W 1 I 3 PIĄTEK MIESIĄCA


GODZINA 18.30

ABC RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

 

Kto kocha Niepokalaną ofiarnie, ten się zbawi, uświęci i innym do uświęcenia dopomoże (św. Maksymilian M. Kolbe).

 

 

 

 

I. Skąd rycerze w XXI wieku?

 • Zamiast miecza noszą Cudowny Medalik.

 • Zamiast przemocy przynoszą miłość, radość, zgodę. Pokój! Kochać nauczyła ich Matka.

 • Na świecie jest ich ponad cztery miliony! Prawie dwa miliony w Polsce... Wielka armia.

 • Codziennie na froncie stają rycerze. Głoszą zagubionym nadzieję. Przekonują ich, że nie są sierotami. Że mają Matkę. W niebie. Ona ich kocha. I czeka.

 

Aż chciałoby się zostać na służbie u takiej Pani! Dobrej. Czystej. Świętej. Niepokalanej. Chciałoby się zostać Jej rycerzem!

Nic prostszego.

 

TO JEST WŁAŚNIE ZAPROSZENIE. POWSZECHNE! Także dla Ciebie. Możesz zostać pasowany na rycerza. Przyjęty do rycerskiego stanu! Do Rycerstwa Niepokalanej. Szeregi otwarte dla każdego. Dla młodych i dla urodzonych wcześniej... Dla mężczyzn i kobiet. Dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Dla świeckich i dla duchownych. Nie ma barier!

Rycerze! Przed wami piękna walka. Bez rozlewu krwi. Jedynie rozlew miłości. Nie ma na co czekać. Nie zwlekaj! Bądź rycerzem Niepokalanej. Uratujesz miłość na świecie. Uratujesz świat. Siebie uratujesz. Człowieku! Gdy miłość zginie – Ty także żyć przestaniesz. Umrzesz. Na zawsze...

Rycerstwo Niepokalanej jest w Twoim interesie! I Twojej rodziny. Twoich przyjaciół i znajomych. Twoich kolegów i koleżanek. Sąsiadów... Wszystkich ludzi. Przybywaj więc. Zasil jego szeregi!

 

 

 

 

 

 1. Co to jest Rycerstwo Niepokalanej?

 

Formalnie, to religijne stowarzyszenie. Tak naprawdę jednak Rycerstwo to życie... jak mówi św. Maksymilian: całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa.

 

Nie chodzi więc o statuty, prezesury i całą tę machinę struktur. Chodzi o życie! Życie odnowione przez Maryję. I dla Niej. Celem i programem jest zbawienie! Założyciel Rycerstwa ujął to w formie hasła: Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi. Zakrólował w duszach ludzi... czyli – mówimy o zbawieniu!

Rycerze i rycerki stawiają sobie zatem za cel szerzenie Królestwa Chrystusowego, przy pomocy i za pośrednictwem Niepokalanej. Rycerstwo jest więc swego rodzaju zaczynem w dzieży Kościoła! Ma pobudzić, a może wręcz obudzić śpiących rycerzy... Wszystkich chrześcijan, świeckich i duchownych: do oddania się bez reszty na służbę Maryi dla misji, którą pełni Ona jako nieba i ziemi Królowa – dla misji Kościoła Chrystusowego. Dla zbawienia.

Zbawienie. Wieczne szczęście. Wieczne nie-zmartwienie... Miłość i pokój. Niebo... Niebo zaczyna się już tu na ziemi! Tak uczy Jezus. Piękna idea, prawda? Kto z nas nie chce być szczęśliwy? Kto nie chce zaznać nieba, choćby odrobinę – już za życia? Jest to możliwe! Królestwo Boże, niebo – jest w nas. To jeszcze maleńkie ziarenko. Od nas zależy, czy i na jak duże drzewo wyrośnie. Sprawa warta jest zachodu! Szczęście.

Już tu na ziemi – jego pierwociny...

 

 

IV. Co stanowi o istocie MI?

 

Są to grupy zorganizowane. Koła. Tu prowadzi się kierowaną formację członków. To więcej niż szkolenie. Chodzi nie tylko o umysł, ale i o rozwój duchowy. Tu zapadają decyzje o wspólnych działaniach. Tu formułuje się zadania, kierunki, strategię... Tu bada się potrzeby.

Koła funkcjonują jako konkretne wspólnoty. Mają swoje zarządy i strukturę organizacyjną. Typowym przykładem jest parafialne koło Stowarzyszenia.

 

 

Zadania:

 • poświęcenie się Niepokalanej. Pierwszym grzesznikiem, którego należy nawrócić, jest sam rycerz. Jeśli rycerz ma się dzielić pokojem i dobrem – najpierw musi je mieć; muszą być jego udziałem.

 • Głównym zadaniem Rycerstwa jest wypełnianie misji Kościoła, żeby kolejny raz posłużyć się słowami św. Maksymiliana, szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Rycerz z natury swej jest misjonarzem i apostołem.Sposobów posługiwania jest wiele. Wiele też istnieje narzędzi, by apostolstwo to czynić skutecznym: pióro, mikrofon, ekran, komputer, internet, multimedia... Wreszcie, najprostsze – żywe słowo. Ale najważniejsze, to pokazywać ludziom własnym życiem, własną postawą ignorowane powszechnie i wypaczane dziś wartości: sprawiedliwość, która jest dobra jak św. Józef; radość – przysłowiowo franciszkańska; miłość, ale taka jak u św. Maksymiliana – własnym kosztem.

 • Kolejnym narzędziem jest wytrwała, ufna modlitwa. Różaniec. Dużo różańców... Tak radziła Maryja w Fatimie.

 • Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt działalności misyjnej MI – to cierpienie! Zbawienie przyszło przez Krzyż. Przez ofiarowanie własnych krzyżyków Bogu przez Niepokalaną rycerz dopełnia braków Męki Chrystusowej; uczestniczy w tajemnicy odkupieńczej Ofiary naszego Pana; ożywia zapał misyjny. Jeśli krew męczenników jest ziarnem chrześcijan, to cierpienie daje wzrost temu ziarnu...

 

 

Każdy rycerz wyposażony jest w broń szczególną. To Cudowny Medalik. Jest on nie tylko znakiem matczynej troski Maryi, ale życionośną „amunicją”, która nikogo nie zabija. Przeciwnie – niesie życie. Życie wieczne. Szczęście...

 

Jakie są warunki przyjęcia do MI?

 

Warunki są trzy:

 

 1. Oddanie się Niepokalanej

 

Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach. To nie może być żadne „trochę”. Tu trzeba pójść na całość! Nic dla siebie nie zostawić. Wszystko oddać Niepokalanej. Dobrze rozumiał to św. Maksymilian, gdy prosił Maryję:

Abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

 

Mocne słowa! Ale to nie wszystko. Święty wręcz błaga Niepokalaną:

 

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia..., abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego.

 

Oto oddanie rycerza! Gotowego poświęcić swej Pani wszystko, co ma – siebie; zawierzyć Jej swoje życie i śmierć. Zawierzyć Jej nawet wieczność!

 

 1. Cudowny Medalik

 

Rycerz Niepokalanej nosi emblemat Królowej, której służy Cudowny Medalik. Nosi go na szyi. To zewnętrzny znak jego przynależności. Nosi go też w sercu. To wewnętrzne znamię jego oddania.

 

 1. Wpis do Księgi MI

 

Formalnym wymogiem przynależności do Rycerstwa Niepokalanej jest wpis do Księgi MI. Można to uczynić w Niepokalanowie lub w miejscu, gdzie Rycerstwo posiada przypisaną prawem kościelnym swoją kanoniczną siedzibę.

 

 

AKT ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEJ

(Św. Maksymilian)

 

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

 

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

 

Modlitwa św. Maksymiliana

 

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.

Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył;

pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł.

Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego,

do jak największego wyniesienia Ciebie.

Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę,

jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł.

Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali.

A ja ich!

Tak, by w szlachetnym współzawodnictwie

chwała Twoja wzrastała coraz głębiej,

coraz szybciej,

coraz potężniej.

Tak jak pragnie Ten,

który Cię tak niewysłowienie

ponad wszystkie istoty wyniósł.

W Tobie jednej

bez porównania bardziej uwielbiony stał się Bóg,

niż we wszystkich świętych swoich.

Dla Ciebie stworzył Bóg świat.

Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał.

Skądże mi to szczęście?

O dozwól mi chwalić Cię,

o Panno Przenajświętsza!

 

XV. Słowa zachęty Ojca Świętego Jana Pawła II

do rycerzy Niepokalanej

 

Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej, do którego należycie, idąc za nauką i przykładem o. Maksymiliana Kolbego...

I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie błogosławieństwo, którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim, co należą do waszego Rycerstwa.

(Rzym, 2003 r.

 

XVI. DNI ZYSKANIA ODPUSTÓW

 

Rycerze Niepokalanej mogą zyskać odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami, w następujących dniach:

 

 

 • w dniu oddania się Niepokalanej

 

 • 11 lutego (rocznica objawień Niepokalanej w Lourdes)

 

 • 25 marca (uroczystość Zwiastowania Pańskiego)

 

 • 13 maja (rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie)

 

 • 15 sierpnia (uroczystość Wniebowzięcia NMP)

 

 • 4 października (uroczystość św. Franciszka)

 

 • 16 października (rocznica założenia MI)

 

 • 27 listopada (rocznica objawienia Cudownego Medalika)

 

 • 8 grudnia (uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP)

 

 

Dzisiaj jest

sobota,
04 kwietnia 2020

(95. dzień roku)

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ W PARAFII

 

śWIĘTOWANIE NIEDZIELI - WYKŁAD

KS. PROF. A. BOHDANOWICZA

 

 

GOŚCILIŚMY W PARAFII:

BOGUSŁAWA OLSZONOWICZA 

 

 

EDK 2020 ROK

 

 

 

SŁUGA BOŻY

KARD. STEFAN WYSZYŃSKI

BEATFIKACJA 7.06.2020 R.

 

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
694