Menu

Polecamy strony

Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej - 20.05.2015. godz. 17.30- Jego Ekscelencja Ks. Abp Henryk Muszyński

Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co  zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Czy na tym polega odrębność bierzmowania od  chrztu? Udzielanie Ducha  Świętego przez umacniające  nałożenie  ręki i namaszczenie krzyżmem  (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa  z przemiany, jaka dokonała  się w indywidualnym życiu człowieka  przez  chrzest, charyzmatyczno- wspólnotową  aktywność  chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje w  pełni zaangażowany  przez Chrystusa  i Kościół, staje się świadomym  apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.  Kościół  jako wspólnota potrzebuje koniecznie  sakramentu  bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie   jego   zbawczej   misji   możliwe   jest   tylko   na  drodze  osiągnięcia  dojrzałości wspólnotowej przez jego członków.

 

 

św. Wojciech

Święta

Niedziela, III Tydzień Adwentu
Rok C, I
Trzecia Niedziela Adwentu

Dzisiaj jest

niedziela,
16 grudnia 2018

(350. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2425

Wyszukiwanie