Menu

Polecamy strony

Powitanie Ks. Biskupa Bogdana Wojtusia z Gniezna.

Oto zbliża się Ks. Biskup - Sumista Odpustu ku czci Margonińskiej Matki Bożej Pocieszenia

Liturgiczne powitanie Ks. Biskupa w drzwiach kościoła.

Adoracja Najśw. Sakramentu...

Ks. Proboszcz wita i wyraża radość z obecności na Odpuście Maryjnym Ks. Biskupa i prosi o sprawowanie Mszy św. za Parafian i małżonków jubilatów i różnych rocznic małżeńś

Proklamacja Pierwszego czytanie z księgi Proroka Izajasza

Śpiew Psalmu Responsoryjnego

Drugie czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła....

Słowa odnowienia przyrzeczeń małżeńskich...

Modlitwa za małżonków rocznic i jubileuszy małżeńskich; za wszystkie nasze rodziny...

Do ołtarza zbliża się procesja z darami ofiarnymi...

Świece - każda rodzina staje się jasnym świadkiem Chrystusa.

kwiaty symbolem piękna, wdzięczności za dar małżeństwa.

małżonkowie przynieśli do ołtarza owoce ziemi, widząc w nich znak Jezusowej łaski.

Komentarz na procesje z darami ofiarnym.

Przygotowanie darów ofiarnych - chleba i wina oraz wody,

Kto opowiedział sie za Chrystusem i Jego Matką - Maryją, musi liczyć sie ze wszystkimi następstwami takiej decyzji. Może stać sie obcym nawet wśród najbliższych. Dziś zdarza sie to nawet w tradycyjnie chrześcijańskim środowisku.  ... Prawdziwi przyjaciele Maryi  i uczniowie Pana Jezusa są szczęśliwi, gdy mogą usłużyć bliźnim i ich pocieszyć, a przy tym nie dać sie zwieść kusicielowi. Codziennie, jak Maryja mężnie i z czystym sercem składają świadectwo.

Śpiew Modlitwy Pańskiej...

Żywy udział w liturgii...

Słowa podziękowania za odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i za umocnienie Słowem Bożym o miłości...

Chórzyści z Chóru CANTATA

Ks. Biskup Bogdan Wojtuś dziękuje tak licznie zgromadzonym małżonkom i zaprasza do podchodzenia na błogosławieństwo każde małżeństwo.

małżonkowie świętujący 55 r. ślubu

Małżonkowie różnych rocznic i jubileuszy małżeńskich podchodzą po błogosławieństwo do Ks. Biskupa.

św. Wojciech

Święta

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa

Dzisiaj jest

wtorek,
23 października 2018

(296. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4252

Wyszukiwanie