Menu

Polecamy strony

Oto zbliża się Ks. Biskup - Sumista Odpustu ku czci Margonińskiej Matki Bożej Pocieszenia

Liturgiczne powitanie Ks. Biskupa w drzwiach kościoła.

Adoracja Najśw. Sakramentu...

Ks. Proboszcz wita i wyraża radość z obecności na Odpuście Maryjnym Ks. Biskupa i prosi o sprawowanie Mszy św. za Parafian i małżonków jubilatów i różnych rocznic małżeńś

Proklamacja Pierwszego czytanie z księgi Proroka Izajasza

Śpiew Psalmu Responsoryjnego

Drugie czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła....

Słowa odnowienia przyrzeczeń małżeńskich...

Modlitwa za małżonków rocznic i jubileuszy małżeńskich; za wszystkie nasze rodziny...

Do ołtarza zbliża się procesja z darami ofiarnymi...

Świece - każda rodzina staje się jasnym świadkiem Chrystusa.

kwiaty symbolem piękna, wdzięczności za dar małżeństwa.

małżonkowie przynieśli do ołtarza owoce ziemi, widząc w nich znak Jezusowej łaski.

Komentarz na procesje z darami ofiarnym.

Przygotowanie darów ofiarnych - chleba i wina oraz wody,

Kto opowiedział sie za Chrystusem i Jego Matką - Maryją, musi liczyć sie ze wszystkimi następstwami takiej decyzji. Może stać sie obcym nawet wśród najbliższych. Dziś zdarza sie to nawet w tradycyjnie chrześcijańskim środowisku.  ... Prawdziwi przyjaciele Maryi  i uczniowie Pana Jezusa są szczęśliwi, gdy mogą usłużyć bliźnim i ich pocieszyć, a przy tym nie dać sie zwieść kusicielowi. Codziennie, jak Maryja mężnie i z czystym sercem składają świadectwo.

Śpiew Modlitwy Pańskiej...

Żywy udział w liturgii...

Słowa podziękowania za odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i za umocnienie Słowem Bożym o miłości...

Chórzyści z Chóru CANTATA

Ks. Biskup Bogdan Wojtuś dziękuje tak licznie zgromadzonym małżonkom i zaprasza do podchodzenia na błogosławieństwo każde małżeństwo.

małżonkowie świętujący 55 r. ślubu

Małżonkowie różnych rocznic i jubileuszy małżeńskich podchodzą po błogosławieństwo do Ks. Biskupa.

Św. Wojciech; Margonińska Matka Boża Pocieszenia

Święta

Wtorek, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I
Dzień Powszedni

Dzisiaj jest

wtorek,
26 marca 2019

(85. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4847

Wyszukiwanie