Menu

Polecamy strony

       Dwa Święta

1 listopad - Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych, to dzień w którym czcimy Boga za wstawiennictwem naszych Świętych Patronów, którzy już są w niebie. To bardzo radosny dla nas dzień. W liturgii używany jest biały kolor, kolor radości. Tego dnia mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św., którego nie zastąpi sama obecność czy wizyta na cmentarzu bez udziału w Eucharystii.

Msza św. za wstawiennictem Wszystkich Świętych z prośbą o miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych spoczywających na Cmentarzu o godz. 13.00.

 

2 listopad - Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny.

Dzień modlitwy wstawienniczej za zmarłych będących w czyśćcu, czekających na naszą pomoc poprzez dar modlitwy, dar wymienianek, dar zamawianej intencji mszalnej o łaskę skrócenia ognia czyśćcowego.

Msza św. w Dzień Zaduszy na Cmentarzu w kaplicy o godz. 10.00.

Msze św. w kościele - godz. 07.00, godz. 17.00 i godz. 18.00   /Lipiny - godz. 16.00/

 

 

Ku przypomnieniu - Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spotykanym niekiedy opiniom – świętem zmarłych, ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia, 2 listopada, wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego lub samotności jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości. Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego (wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych) wyraża bowiem powszechne powołanie do świętości. Wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. Razem jednak Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie.

Św. Wojciech; Margonińska Matka Boża Pocieszenia

Święta

Wtorek, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I
Dzień Powszedni

Dzisiaj jest

wtorek,
26 marca 2019

(85. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6601

Wyszukiwanie