Patron parafii św. Wojciech

Garść Informacji

Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha w Margoninie obejmuje miasto Margonin i okoliczne wsie: Dębiniec, Karolinka, Klotyldzin, Konary, Kowalewo, Lipiniec, Lipiny /kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego/, Marcinek, Margońska Wieś, Młynary, Nowy Młyn, Piłka, Rutki, Studźce, Sułaszewo i Sypniewo. Kościół i dom parafialny znajdują się przy ul. Kościelnej 8. Parafia należy do dekanatu Chodzieskiego w Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. Pierwszy kościół pw. św. Wojciecha zbudowano w Margoninie na przełomie XII I XIII wieku. W tym ostatnim stuleciu została erygowana parafia. Obecny kościół wzniesiono w latach 1753-1755, konsekrowany w 1901 roku.

Polecamy strony

Liturgia słowa

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7308

Święta

Sobota, XXIV Tydzień zwykły
Rok C, I
Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

       Dwa Święta

1 listopad - Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych, to dzień w którym czcimy Boga za wstawiennictwem naszych Świętych Patronów, którzy już są w niebie. To bardzo radosny dla nas dzień. W liturgii używany jest biały kolor, kolor radości. Tego dnia mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św., którego nie zastąpi sama obecność czy wizyta na cmentarzu bez udziału w Eucharystii.

Msza św. za wstawiennictem Wszystkich Świętych z prośbą o miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych spoczywających na Cmentarzu o godz. 13.00.

 

2 listopad - Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny.

Dzień modlitwy wstawienniczej za zmarłych będących w czyśćcu, czekających na naszą pomoc poprzez dar modlitwy, dar wymienianek, dar zamawianej intencji mszalnej o łaskę skrócenia ognia czyśćcowego.

Msza św. w Dzień Zaduszy na Cmentarzu w kaplicy o godz. 10.00.

Msze św. w kościele - godz. 07.00, godz. 17.00 i godz. 18.00   /Lipiny - godz. 16.00/

 

 

Ku przypomnieniu - Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spotykanym niekiedy opiniom – świętem zmarłych, ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia, 2 listopada, wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego lub samotności jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości. Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego (wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych) wyraża bowiem powszechne powołanie do świętości. Wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. Razem jednak Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie.

Dzisiaj jest

sobota,
21 września 2019

(264. dzień roku)

Aktualności

To przed nami...

To już było...

Modlitwa do MB Pocieszenia

Matko Najświętsza, na tym miejscu wsławiona łaskami, co tak często wypraszałaś u Boga chorym zdrowie, ociemniałym wzrok, głuchym słuch, niedowiarkom wiarę, a wszystkim miłość Bożą. Racz i nam przyjść z pomocą. Wyjednaj nam doskonałe nawrócenie, zdrowie duszy i ciała, siły do pracy, wytrwanie w dobrym, śmierć szczęśliwą i te łaski, które są nam najbardziej potrzebne, a o które z ufnością błagamy. Święta Matko Pocieszenia nie opuszczaj nas, błogosław nam, naszym rodzinom, naszemu miastu, naszej Ojczyźnie. O to proszą Cię Twoi niegodni czciciele.