Menu

Patron parafii św. Wojciech

Garść Informacji

Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha w Margoninie obejmuje miasto Margonin i okoliczne wsie: Dębiniec, Karolinka, Klotyldzin, Konary, Kowalewo, Lipiniec, Lipiny /kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego/, Marcinek, Margońska Wieś, Młynary, Nowy Młyn, Piłka, Rutki, Studźce, Sułaszewo i Sypniewo. Kościół i dom parafialny znajdują się przy ul. Kościelnej 8. Parafia należy do dekanatu Chodzieskiego w Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. Pierwszy kościół pw. św. Wojciecha zbudowano w Margoninie na przełomie XII I XIII wieku. W tym ostatnim stuleciu została erygowana parafia. Obecny kościół wzniesiono w latach 1753-1755, konsekrowany w 1901 roku.

Modlitwa do MB Pocieszenia

Matko Najświętsza, na tym miejscu wsławiona łaskami, co tak często wypraszałaś u Boga chorym zdrowie, ociemniałym wzrok, głuchym słuch, niedowiarkom wiarę, a wszystkim miłość Bożą. Racz i nam przyjść z pomocą. Wyjednaj nam doskonałe nawrócenie, zdrowie duszy i ciała, siły do pracy, wytrwanie w dobrym, śmierć szczęśliwą i te łaski, które są nam najbardziej potrzebne, a o które z ufnością błagamy. Święta Matko Pocieszenia nie opuszczaj nas, błogosław nam, naszym rodzinom, naszemu miastu, naszej Ojczyźnie. O to proszą Cię Twoi niegodni czciciele.  

 

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Święta

Sobota, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Dwa Święta

       Dwa Święta

1 listopad - Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych, to dzień w którym czcimy Boga za wstawiennictwem naszych Świętych Patronów, którzy już są w niebie. To bardzo radosny dla nas dzień. W liturgii używany jest biały kolor, kolor radości. Tego dnia mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św., którego nie zastąpi sama obecność czy wizyta na cmentarzu bez udziału w Eucharystii.

Msza św. za wstawiennictem Wszystkich Świętych z prośbą o miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych spoczywających na Cmentarzu o godz. 13.00.

 

2 listopad - Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny.

Dzień modlitwy wstawienniczej za zmarłych będących w czyśćcu, czekających na naszą pomoc poprzez dar modlitwy, dar wymienianek, dar zamawianej intencji mszalnej o łaskę skrócenia ognia czyśćcowego.

Msza św. w Dzień Zaduszy na Cmentarzu w kaplicy o godz. 10.00.

Msze św. w kościele - godz. 07.00, godz. 17.00 i godz. 18.00   /Lipiny - godz. 16.00/

 

 

Ku przypomnieniu - Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spotykanym niekiedy opiniom – świętem zmarłych, ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia, 2 listopada, wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego lub samotności jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości. Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego (wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych) wyraża bowiem powszechne powołanie do świętości. Wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. Razem jednak Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie.

2015r. - Kaplica

Dzisiaj jest

sobota,
04 kwietnia 2020

(95. dzień roku)

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ W PARAFII

 

śWIĘTOWANIE NIEDZIELI - WYKŁAD

KS. PROF. A. BOHDANOWICZA

 

 

GOŚCILIŚMY W PARAFII:

BOGUSŁAWA OLSZONOWICZA 

 

 

EDK 2020 ROK

 

 

 

SŁUGA BOŻY

KARD. STEFAN WYSZYŃSKI

BEATFIKACJA 7.06.2020 R.

 

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8184